Τα Έργα μας

Ατομική Εγκατάσταση Αερίου

Ατομική Εγκατάσταση Αερίου

Φυσικό Αέριο σε ατομική εγκατάσταση για διαμέρισμα πολυκατοικίας. Θέρμανση, Ζεστό νερό, Μαγείρεμα.


 Κάθε διαμέρισμα πολυκατοικίας μπορεί να συνδεθεί με αποκλειστική (αυτόνομη) παροχή Φυσικού Αερίου και να το χρησιμοποιήσει για να καλύψει τις ανάγκες του διαμερίσματος σε θέρμανση, παρασκευή ζεστού νερού και μαγειρέματος.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ


Για τη θέρμανση του διαμερίσματος με φυσικό αέριο θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας Ατομικός Λέβητας Αερίου. Η συσκευή αυτή είναι συνήθως επιτοίχιας τοποθέτησης και η εγκατάστασή της μπορεί να γίνει εντός ή εκτός (σε μπαλκόνι) του διαμερίσματος - σπάνια δε, μπορεί να εγκατασταθεί σε επίπεδο διαφορετικό του διαμερίσματος πχ. στο δώμα ή αλλού.

Σύνδεση με το Δίκτυο Θέρμανσης

Διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις:

1. Το διαμέρισμα διαθέτει αυτόνομο κύκλωμα θέρμανσης

 Όταν το διαμέρισμα διαθέτει αυτόνομο κύκλωμα θέρμανσης, δηλαδή όταν ήδη λειτουργεί την θέρμανσή του κατά βούληση με δικό του θερμοστάτη, τότε υπάρχει σημείο στο επίπεδο του διαμερίσματος στο οποίο γίνετε η διανομή του νερού θέρμανσης στα θερμαντικά σώματα του διαμερίσματος (Συλλέκτης ή Κολλεκτέρ).

Για τη λειτουργία της θέρμανσης με ατομικό λέβητα, αρκεί η σύνδεση του λέβητα με το σημείο διανομής του διαμερίσματος με ταυτόχρονη αποκοπή-διακοπή της παροχής θερμού νερού από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης.

2. Το διαμέρισμα ΔΕΝ διαθέτει αυτόνομο κύκλωμα θέρμανσης

 Στις παλαιότερες πολυκατοικίες συναντάμε συνήθως τη λεγόμενη κατακόρυφη διάταξη θέρμανσης κατά την οποία διασπαρμένες κατακόρυφες στήλες θέρμανσης ξεκινώντας από το κατώτερο επίπεδο του κτιρίου τροφοδοτούν όλα τα σώματα που βρίσκονται σε κοινή κατακόρυφη για όλα τα επίπεδα της πολυκατοικίας. Σε αυτήν την περίπτωση το υφιστάμενο δίκτυο ΔΕΝ μπορεί να εξυπηρετηθεί από ατομικό λέβητα δεδομένου ότι δεν είναι απομονωμένο από τα υπόλοιπα διαμερίσματα του κτιρίου.

 Θα πρέπει τότε, τα θερμαντικά σώματα του διαμερίσματος να δικτυωθούν εκ νέου με κατασκευή οριζοντίων σωληνώσεων και ταυτόχρονα να γίνει αποκοπή και σφράγισμα των υφιστάμενων παροχών από το κατακόρυφο δίκτυο. Το νέο κύκλωμα κατασκευάζεται με ζεύγος σωλήνων που ξεκινούν από τον ατομικό λέβητα, διατρέχουν επίτοιχα (στους εσωτερικούς ή και στους εξωτερικούς τοίχους) το διαμέρισμα και συνδέονται με όλα τα θερμαντικά σώματα του διαμερίσματος. Συχνά και για διάφορους λόγους είναι σκόπιμη η μετατόπιση των θερμαντικών σωμάτων από τις αρχικές τους θέσεις.

 Η νέα δικτύωση του διαμερίσματος συνιστά επιπλέον κόστος και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

3. Το διαμέρισμα δεν διαθέτει καθόλου εγκατάσταση θέρμανσης με σώματα νερού (καλοριφέρ). 

 Όταν το διαμέρισμα δεν έχει καθόλου θέρμανση με καλοριφέρ θα πρέπει να κατασκευασθεί οριζόντιο δίκτυο θέρμανσης (όπως στην περίπτωση 2) και επιπλέον να εγκατασταθούν και θερμαντικά σώματα.

 Λειτουργία Θέρμανσης

 Ο έλεγχος της λειτουργίας της θέρμανσης μπορεί να γίνει με απλό θερμοστάτη χώρου (θα πρέπει να εγκατασταθεί εάν δεν υπάρχει) ή με ειδικό ελεγκτή που διαθέτει προχωρημένες λειτουργίες (αντιστάθμιση, προγραμματισμό κλπ).

 Παρελκόμενες τροποποιήσεις-διευθετήσεις

 Η εγκατάσταση Ατομικού Λέβητα προϋποθέτει/συνοδεύεται με την μέριμνα για τη διευθέτηση των καυσαερίων του. Συνήθως αρκεί η οριζόντια απόρριψη μέσω ειδικού στοιχείου δεδομένου ότι υπάρχει ελεύθερο οριζόντιο πεδίο ακτίνας 8 μέτρων, εκτός και εάν το διαμέρισμα είναι στον τελευταίο όροφο ή η οικοδομή έχει κατασκευασθεί με το νέο κανονισμό (με πρόβλεψη για εξαρχής υποδομή καυσίμου αερίου) οπότε τα καυσαέρια θα πρέπει να οδηγηθούν πάνω από το κτίριο.

Περαιτέρω ο ατομικός λέβητας θα πρέπει να συνδεθεί με ηλεκτρική παροχή καθώς και παροχή νερού. 

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ


Για τη θέρμανση νερού χρήσης συνήθως χρησιμοποιείται ο Ατομικός Λέβητας καθώς όλοι οι κατασκευαστές τέτοιων συσκευών διαθέτουν μοντέλα με ενσωματωμένη τη λειτουργία ταχυ-θέρμανσης νερού χρήσης. Ωστόσο υπάρχουν και συσκευές με αποκλειστική λειτουργία την θέρμανση νερού χρήσης (θερμοσίφωνες ή ταχυθερμοσίφωνες αερίου) με απαιτήσεις εγκατάστασης όμοιες με αυτές του Ατομικού Λέβητα. Φυσικά υπάρχει και η λύση της χρήσης του έμμεσα θερμαινόμενου λέβητα αποθήκευσης (το γνωστό μπόιλερ), λύση η οποία όμως συστήνεται σε εξεζητημένες και μόνον περιπτώσεις.

Σύνδεση με το δίκτυο κρύου ζεστού νερού

Σε κάθε περίπτωση η συσκευή θέρμανσης νερού χρήσης θα πρέπει να συνδεθεί με το τα κυκλώματα κρύου και ζεστού νερού του διαμερίσματος. Σε ότι αφορά την παροχή κρύου αυτή μπορεί να επιτευχθεί με σύνδεση με την πλησιέστερη λήψη. Σε ότι αφορά τη σύνδεση του ζεστού αυτή μπορεί να γίνει σε διάφορα σημεία - κατά περίπτωση στο κοντινότερο σημείο του δικτύου ζεστού, στην έξοδο του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, στη γραμμή ζεστού του ηλιακού κλπ.

Στην περίπτωση που υπάρχει εγκατεστημένος ηλιακός θερμοσίφωνας, βέλτιστη είναι η συνδυαστική σύνδεση με τη λογική της διαρκούς συμμετοχής του διαθέσιμου φορτίου του ηλιακού. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πάντα αξιοποίηση του ηλιακού είτε αυτός έχει επαρκώς ζεστό νερό είτε έχει μερικώς ζεστό νερό οπότε η συσκευή αερίου θα αναλάβει την συμπλήρωση μόνο της θέρμανσης του νερού.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ


Για την εξυπηρέτηση των μαγειρέματος με φυσικό αέριο αρκεί η ύπαρξη συσκευής (κουζίνας, φούρνου κλπ) που να λειτουργεί με αέριο καύσιμο χωρίς ουδεμία περαιτέρω επέμβαση ή παρέμβαση (πλην του αγωγού αερίου φυσικά).

Date

20 Μαΐου 2022

Tags

Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου, Συστήματα Θέρμανσης

Πληροφορίες

Είμαστε τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της ενέργειας και των οικιακών τεχνολογιών.

Με συγκριτικό πλεονέκτημα την 20ετή μας πείρα αλλά και την προσήλωσή μας στην αναζήτηση και υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών, είμαστε δίπλα στο Ελληνικό Σπίτι και στον Επαγγελματία, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που άπτονται Τεχνολογικών και Ενεργειακών ζητημάτων.

Υπηρεσίες

Μελέτη - Σχεδιασμός - Υλοποίηση


Εγκαταστάσεις Αερίων καυσίμων: Φυσικό Αέριο και Υγραέριο

Εγκαταστάσεις ΑΠΕ: Φωτοβολταϊκά και Ανεμογεννήτριες

Συστήματα Θέρμανσης: Κλασικές και Καινοτόμες λύσεις

Εφαρμογές Εξοικονόμησης: Σε υφιστάμενα ή νέα κτίρια

Επικοινωνία

 Επιγένους 20 - Αθήνα

 [info]@erdgas.gr

Main Menu