Τα Έργα μας

Φωτοβολταικά στη Στέγη - Νετ Μετεριν

Φωτοβολταικά στη Στέγη - Νετ Μετεριν

Φωτοβολταϊκά στη Στέγη. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων στα πλαίσια του προγράμματος Net Metering για κατοικίες και επαγγελματίες.


Εγκατάσταση συστήματος Net Metering σε κεραμοσκεπή κατοικίας.

Το σύστημα κατατμήθηκε σε δυο επιμέρους υποπεδία με διαφορετικό προσανατολισμό έκαστο. Η έδραση πραγματοποιήθηκε επί μεταλλικού βάθρου (αλουμινίου) το οποίο πακτώθηκε στο πλέγμα της κεραμοσκεπής με ειδικά στοιχεία που δεν απαιτούν διάτρηση του κεραμιδιού.

Η εγκατεστημένη ισχύς ήταν 7.4 kWp, ικανή για την κάλυψη των ηλεκτρικών καταναλώσεων της κατοικίας συμπεριλάμβανομένης και της θέρμανσης μέσω αντλίας θερμότητας.

 

 


Φωτοβολταϊκό Σύστημα εγκατεστημένο σε ταράτσα κατοικίας.

 

Σύστημα Net Metering ισχύος 9.1 kWp σε ταράτσα κατοικίας. Η τοποθέτηση έγινε σε βάσεις αλουμινίου με πιστοποιημένη τεκμηρίωση αναφορικά με τις απαιτήσεις αντοχής σε καταπόνηση ανεμοπίεσης- ζήτημα Νο 1 για την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας εντός του αστικού ιστού.

Η πάκτωση έγινε με αγκύρια στερέωσης στα οποία κατά και μετά την τοποθέτηση έγινε επιμελής αποκατάσταση της υδροστεγάνωσης.

Το ΦΒ σύστημα μελετήθηκε για παραγωγή που να καλύπτει πέραν των τυπικών ηλεκτρικών καταναλώσεων, και την θέρμανση/ψύξη με αντλία θερμότητας καθώς και την τροφοδότηση-φόρτιση μικρού ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Date

22 Μαΐου 2023

Tags

Εξοικονόμηση Ενέργειας, Φωτοβολταϊκά

Πληροφορίες

Είμαστε τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της ενέργειας και των οικιακών τεχνολογιών.

Με συγκριτικό πλεονέκτημα την 20ετή μας πείρα αλλά και την προσήλωσή μας στην αναζήτηση και υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών, είμαστε δίπλα στο Ελληνικό Σπίτι και στον Επαγγελματία, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που άπτονται Τεχνολογικών και Ενεργειακών ζητημάτων.

Υπηρεσίες

Μελέτη - Σχεδιασμός - Υλοποίηση


Εγκαταστάσεις Αερίων καυσίμων: Φυσικό Αέριο και Υγραέριο

Εγκαταστάσεις ΑΠΕ: Φωτοβολταϊκά και Ανεμογεννήτριες

Συστήματα Θέρμανσης: Κλασικές και Καινοτόμες λύσεις

Εφαρμογές Εξοικονόμησης: Σε υφιστάμενα ή νέα κτίρια

Επικοινωνία

 Επιγένους 20 - Αθήνα

 [info]@erdgas.gr

Main Menu