Δευτέρα - Παρασκευή :. 8:00 - 20:00, Σάββατο :. 8:00 - 14:00

Φυσικό Αέριο

Εγκατάσταση σε Μονοκατοικία

 Μια μονοκατοικία μπορεί να συνδεθεί με το Φυσικό Αέριο και να το χρησιμοποιήσει για να καλύψει τις ανάγκες σε θέρμανση, παρασκευή ζεστού νερού και μαγειρέματος.


ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Για την εξυπηρέτηση της θέρμανσης μιας μονοκατοικίας υπάρχουν εν γένει δυο τρόποι:

1. Αντικατάσταση του υφιστάμενου καυστήρα πετρελαίου με νέο αερίου.

Εφόσον υπάρχει ήδη σύστημα θέρμανσης με λέβητα που λειτουργεί με πετρέλαιο τότε αρκεί η αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου με έναν νέο κατάλληλο για καύση φυσικού αερίου. Αποτελεί την οικονομικότερη λύση από άποψη κόστους εγκατάστασης ωστόσο όμως, υστερεί σημαντικά στο κόστος χρήσης δεδομένου ότι θα έχει συγκριτικά μικρή απόδοση.

2. Εγκατάσταση νέας συσκευής θέρμανσης

Στην περίπτωση αυτή καταργούμε εντελώς το υφιστάμενο σύστημα λέβητα-καυστήρα (εφόσον υπάρχει) και τοποθετούμε μια ατομική μονάδα (ατομικός λέβητας) ή συστοιχία ατομικών μονάδων αναλόγως του θερμικού φορτίου. Η ατομική μονάδα μπορεί να παρέχει και τη λειτουργία της ταχυθέρμανσης ζεστού νερού χρήσης.

Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιούμε στο μέγιστο τις δυνατότητες που παρέχουν λόγω τεχνολογίας και τρόπου λειτουργίας οι σύγχρονες συσκευές θέρμανσης, η σημαντικότερη εκ των οποίων είναι η μικρότερη κατανάλωση και άρα το μικρότερο κόστος λειτουργίας. Βεβαίως η δαπάνη εγκατάστασης είναι λίγο ή περισσότερο μεγαλύτερη, ωστόσο η διαφορά αποσβένεται πολύ σύντομα.

 Παρελκόμενες τροποποιήσεις-διευθετήσεις

 Όταν πρόκειται για απλή αντικατάσταση του καυστήρα, δεν απαιτείται καμία τροποποίηση στα εμπλεκόμενα κυκλώματα και στη λειτουργία της θέρμανσης, δεδομένου ότι αυτό που αλλάζει είναι μόνο το καύσιμο. Μπορεί ωστόσο να χρειαστούν βελτιώσεις ή τροποποιήσεις που άπτονται της κανονικότητας του λεβητοστασίου. 

Εάν εγκατασταθεί ατομική μονάδα τότε απαιτούνται παρεμβάσεις στα δίκτυα θέρμανσης-ύδρευσης το εύρος των οποίων ποικίλει κατά περίπτωση. Περαιτέρω, μπορεί να χρειαστούν παρεμβάσεις στο σύστημα καυσαερίων, στα ηλεκτρολογικά, στο τρόπο χειρισμού κλπ. Γενικά, ο προσδιορισμός των επιπλέον απαιτήσεων εν προκειμένω, θα πρέπει να γίνετε κατόπιν αυτοψίας από εξειδικευμένο επαγγελματία. 


ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

Για τη θέρμανση νερού χρήσης μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής επιμέρους περιπτώσεις:

1. Υπάρχει ήδη εγκατεστημένο μπόιλερ το οποίο είναι συνδεδεμένο με το κύκλωμα θέρμανσης.

Εφόσον υπάρχει ήδη μπόιλερ (διπλής ή τριπλής ενέργειας) έχουμε τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε ως έχει. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Θα εξακολουθεί να αποτελεί όμως, έναν δαπανηρό τρόπο θέρμανσης ζεστού νερού.

2. Η συσκευή Θέρμανσης που θα τοποθετηθεί είναι και ταχυθερμαντήρας.

Εάν πρόκειται να εγκατασταθεί ατομική μονάδα θέρμανσης με λειτουργία ταχυθερμαντήρα τότε, ζεστό νερό θα παίρνουμε από αυτήν. Θα χρειαστεί να συνδεθεί με το δίκτυο κρύου - ζεστού. Εάν υπάρχει και μπόιλερ τότε καταργούμε τη λειτουργία του με τη θέρμανση (παραμένει μόνο η ηλεκτρική λειτουργία ή και η ηλιακή).

3. Εγκατάσταση ταχυθερμαντήρα αερίου.

Εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, υπάρχει η λύση του ξεχωριστού ταχυθερμαντήρα φυσικού αερίου ο οποίος είναι μια συσκευή που θερμαίνει στιγμιαία το νερό, άμεσα την ώρα που υπάρχει ζήτηση. Γενικά είναι μια λύση η οποία επιλέγεται σε σπάνιες περιπτώσεις.

Για την εγκατάσταση του ταχυθερμαντήρα θα χρειασθούν παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης, στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση και στη διευθέτηση των καυσαερίων.


ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Για την εξυπηρέτηση των μαγειρέματος με φυσικό αέριο αρκεί η ύπαρξη συσκευής (κουζίνας, φούρνου κλπ) που να λειτουργεί με αέριο καύσιμο χωρίς ουδεμία περαιτέρω επέμβαση ή παρέμβαση (πλην του αγωγού αερίου φυσικά).

aitisi doc 2

Μείνετε Ενήμεροι

Χρήσιμες πληροφορίες που θα σας κάνουν περισσότερο γνώστες.

Συστήματα Θέρμανσης

Συστήματα Θέρμανσης

Όλα τα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης. 
Γνωρίστε τα.

Νομοθεσία και κανονισμοί Φυσικου Αερίου

Νομοθεσία

Νόμοι και κανονισμοί για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.
Δείτε τους.

eidiseis

Νέα και Ειδήσεις

Ενδιαφέροντα νέα και ειδήσεις για το φυσικό🏡αέριο. 
Διαβάστε τα.