Αυτοπαραγωγή - Net Metering

Το Πρόγραμμα - Συστήματα - Υπολογισμός - Τιμές και Προσφορές

Χρήσιμες Πληροφορίες για το Net Metering

Το Net Metering - θα το έχετε ακούσει και ως Αυτοπαραγωγή - είναι ένα σχετικά νέο πρόγραμμα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη - καταναλωτή που έχει ηλεκτρική παροχή από το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο, να γίνει ο ίδιος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας εγκαθιστώντας σε δικό του χώρο ένα σχετικά μικρό σύστημα ΑΠΕ (κυρίως Φωτοβολταϊκά αλλά όχι μόνο), την ενέργεια δε που θα παράγει θα μπορεί:

 1. Να την καταναλώνει άμεσα
 2. Να την εγχέει στο Σύστημα και να την συμψηφίζει με αυτήν που ενδεχομένως κατανάλωσε από το Σύστημα
 3. Να την αποθηκεύει για να την καταναλώσει άλλη στιγμή
 4. Να την εγχέει στο Σύστημα και να την συμψηφίζει με αυτήν που κατανάλωσε κάπου αλλού

Σε κάθε περίπτωση όταν γίνεται συμψηφισμός αυτός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός. Στα πλαίσια δηλαδή του Νετ Μετεριν λογίζονται μόνο kWh και όχι χρήματα.
Ιδανική συνθήκη αποτελεί η περίπτωση που το ισοζύγιο εισερχόμενης-εξερχόμενης ενέργειας είναι μηδενικό ή σχεδόν μηδενικό διότι τότε, έχουμε πετύχει και τους δυο αντικειμενικούς μας στόχους που είναι:

 • Να έχουμε σχεδόν μηδενική χρέωση ενέργειας, δηλαδή να έχουμε παράγει όση έχουμε καταναλώσει.
 • Να μην έχουμε υπερβάλλουσα παραγωγή - αφού αυτή δεν πρόκειται να αποζημιωθεί.

Με το Net Metering ο συμψηφισμός ενέργειας γίνεται σε ετήσια περίοδο, ενώ κάθε τριετία γίνεται εκκαθάριση και η συναλλαγή ενέργειας ξεκινά από μηδενική βάση.
Η έννοια της Αυτοπαραγωγής φαίνεται ότι είναι μια δράση η οποία θα βρει πολλούς οπαδούς στο εγγύς μέλλον και αυτό γιατί εμπλέκονται αφενός οι Ανανεώσιμες Πηγές και αφετέρου η Ενεργειακή Αυτάρκεια παράγοντες που και οι δυο αποτελούν από μόνοι τους ισχυρό κίνητρο.
Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι υπάρχει κρατική ώθηση στην ανάπτυξη και διάδοση του Νετ Μετερινγ όπως αυτό αποδεικνύεται από την ενεργοποίηση του Προγράμματος όσο και από τον Σχεδιασμό γιά Επιδότηση μέσω κρατικών δράσεων (Εξοικονομώ, ΚΕΝΑΚ - Όροι Δόμησης)

Συστήματα Net Metering

Η υλοποίηση του Νετ Μετερινγ μπορεί να γίνει ποικιλοτρόπως. Με βάση τα διάφορα μοντέλα υλοποίησης μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τους σταθμούς με ενεργειακό συμψηφισμό ως ακολούθως:
Α. Με βάση την πηγή (ΑΠΕ), σε

 1. Φωτοβολταϊκούς σταθμούς
 2. Σταθμούς βιομάζας, βιοαερίου
 3. Σταθμούς ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή)
 4. Συστήματα μικρών ανεμογεννητριών
 5. Μικρά υδροηλεκτρικά
 6. Συνδυασμός κάποιων εκ των ανωτέρω

Β. Με βάση την θέση της (των) συμψηφιζόμενης κατανάλωσης, σε

 1. Σταθμούς ενεργειακού συμψηφισμού (η παραγωγή και η κατανάλωση συνδέονται στην ίδια ηλεκτρική παροχή ως προς το δίκτυο)
 2. Σταθμούς εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (όταν ο σταθμός παραγωγής είναι σε άλλη θέση από το σημείο κατανάλωσης με το οποίο θα γίνει ο συψηφισμός)

Γ. Με βάση τον τρόπο λειτουργίας, σε

 1. Σταθμούς με σύνδεση χωρίς αποθήκευση
 2. Σταθμούς σε σύνδεση διπλής κατεύθυνσης με αποθήκευση (όταν η εγκατάσταση και απορροφά και εγχέει ενέργεια στο Σύστημα και παράλληλα διαθέτει και διάταξη αποθήκευσης)
 3. Σταθμούς σε σύνδεση μονής κατεύθυνσης με αποθήκευση (όταν η εγκατάσταση απορροφά αλλά δεν εγχέει ενέργεια στο Σύστημα και παράλληλα διαθέτει και διάταξη αποθήκευσης)

Δ. Με βάση την τάση σύνδεσης, σε

 1. Σταθμούς με σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης (ΧΤ)
 2. Σταθμούς σε σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης (ΜΤ)

Αναμφισβήτητα, για το ευρύ κοινό (κατοικίες, μικροί επαγγελματίες) το σύστημα Net Metering με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι αυτό που συνδυάζει Φωτοβολταϊκά ως πηγή ΑΠΕ, Απλού Συμψηφισμού, Χωρίς Αποθήκευση και σύνδεση στη Χαμηλή Τάση.
Γενικά, πρόκειται για συστήματα ισχύος μέχρι 50kW ειδικότερα δε, για κατοικίες συνήθως έως 10kW. Ειδικά για αυτά τα συστήματα πρέπει να υπογραμμίσουμε τα εξής:

 • Υλοποιούνται εύκολα και σχετικά γρήγορα
 • Εγκαθίστανται επί του ιδίου κτιρίου (με την κατανάλωση)
 • Έχουν το μικρότερο κόστος εγκατάστασης
 • Έχουν το μικρότερο κόστος λειτουργίας

Η Διαδικασία Υλοποίησης που παραθέτουμε αφορά ιδίως τα εν λόγω μικρά συστήματα Net Metering και απευθύνεται κυρίως στους απλούς ιδιώτες ή μικρούς επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για εφαρμογή στο σπίτι ή την επιχείρησή τους και επιθυμούν μια γρήγορη και περιεκτική ενημέρωση.

Διαδικασία Υλοποίησης

 Το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνει κάθε ενδιαφερόμενος είναι να προσδιορίσει με τη βοήθεια του μηχανικού του, το μελλοντικό ενεργειακό προφίλ της εγκατάστασής του.
  Είναι η πιο ουσιώδης διαδικασία του όλου εγχειρήματος διότι από αυτήν δεν θα προσδιοριστεί μόνο η πρωτογενής απαίτηση που αφορά το είδος και το μέγεθος του συστήματος αλλά θα προκύψουν και κάποιες άλλες παράμετροι οι οποίες θα οδηγήσουν σε κάποιες εύστοχες παρεμβάσεις. Αναφέρουμε ενδεικτικά, το ζήτημα της θέρμανσης σε μια κατοικία το οποίο συνήθως αποτελεί ζήτημα αναθεώρησης.

 Κατόπιν του προσδιορισμού του μεγέθους και του είδους του συστήματος Net Metering θα πρέπει να επιλεγεί ο χώρος εγκατάστασης. Αυτό έχει τη σημασία του διότι πέραν των τεχνικών προϋποθέσεων θα πρέπει πληρούνται και τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή δικαιώματα χρήσης.
 Επόμενο βήμα είναι η συλλογή των δικαιολογητικών, με βασικότερο αυτό που τεκμηριώνει το δικαίωμα χρήσης. Αυτό συνήθως είναι ο τίτλος ιδιοκτησίας (κάποιο συμβόλαιο) το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται με το πιστοποιητικό μετεγραφής του (υποθηκοφυλακείο ή κτηματολόγιο). Το εν λόγω πιστοποιητικό είναι απαραίτητο διότι αποδεικνύει με τον τρόπο του την ισχύ του υποβαλλόμενου τίτλου (Από τον Αύγουστο 2022 απαιτείται πιστοποίηση από δικηγόρο). Εάν υφίσταται ζήτημα κοινοχρησίας ή πολυχρησίας σχετικά με το χώρο εγκατάστασης (πχ. σε πολυκατοικία) τότε είναι απαραίτητη η έγγραφη συναίνεση των συνιδιοκτητών.
 Στη συνέχεια ολοκληρώνεται ο Φάκελος Αίτησης ο οποίος θα περιέχει - πέραν των στοιχείων του αιτούντα και των εγγράφων του χώρου εγκατάστασης - και τα στοιχεία του Συστήματος Net Metering που πρόκειται να εγκατασταθεί μαζί με την τεχνική τεκμηρίωσή του (ευθύνη του μηχανικού) ο οποίος θα συναποτελείται από εγχειρίδια και πιστοποιητικά, σχέδια χωροθέτησης, ηλεκτρολογικό διάγραμμα κλπ.
 Ο Φάκελος κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή ή Διεύθυνση Περιφέρειας) ο οποίος κατόπιν του ελέγχου πληρότητας προβαίνει σε έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης.
 Μετά την έκδοση της Προσφοράς Σύνδεσης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να την αποδεχτεί υπογράφοντάς την ενώ παράλληλα θα πρέπει να πληρώσει το Κόστος Σύνδεσης του Σταθμού.
 Στο εξής μπορεί να υλοποιηθούν οι εργασίες εγκατάστασης του Σταθμού και να δρομολογηθούν οι ενέργειες για την Σύμβαση Συμψηφισμού που διεκπεραιώνωνται μεταξύ του ενδιαφερόμενου και του Παρόχου του (Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας).
 Με το πέρας των εργασιών κατασκευής του Σταθμού, την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και την υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού, μπορεί να γίνει το Αίτημα για Ενεργοποίηση.
Μια μέση διάρκεια ολοκλήρωσης όλης της διαδικασίας από την Αίτηση Σύνδεσης έως την Ενεργοποίηση, είναι της τάξεως των 6 μηνών και είναι μικρότερη εάν δεν υπάρχουν χρονοβόρα ζητήματα προς επίλυση, όπως πχ αλλαγή της γραμμής παροχής ή παρεμφερούς είδους έργα από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ.

Υπολογισμός και Κανόνες υπολογισμού

Εδώ θα σας παρουσιάσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να ακολουθηθούν κατά τον υπολογισμό ενός συστήματος Net Metering. Καταρχήν δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αντικειμενικός στόχος είναι διττός:

 • Το σύστημά μας θέλουμε να παράγει τις ετήσιες ανάγκες μας σε ηλεκτρική ενέργεια
 • Οι περισσότερες κατά το δυνατόν ενεργειακές μας ανάγκες να καλύπτονται με ηλεκτρική ενέργεια

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω έννοιες, προχωράμε στον προσδιορισμό της ετήσιας απαίτησης σε ηλεκτρική ενέργεια.
 Το πρώτο βήμα είναι να ανασκοπήσουμε τους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των τελευταίων ετών και να εκτιμήσουμε την μέση ετήσια κατανάλωση.
  Στο επόμενο βήμα θα πρέπει να προσδιορίσουμε πιθανές μελλοντικές διαφοροποιήσεις στο ενεργειακό προφίλ της εγκατάστασής μας. Δηλαδή να προσθέσουμε καταναλώσεις που πρόκειται να εντάξουμε και να αφαιρέσουμε καταναλώσεις που πρόκειται να καταργήσουμε.
Έχοντας καταλήξει στο μέγεθος των ετήσιων απαιτήσεων προχωρούμαι στον υπολογισμό του συστήματος.
Εν προκειμένω, εάν πρόκειται για φωτοβολταϊκό σύστημα θα πρέπει να ξέρουμε ότι για την Ελλάδα ο μέσος όρος της ετήσιας παραγωγής είναι 1.500kWh ανά εγκατεστημένο kW φωτοβολταϊκής ισχύος. Αυτή η τιμή μπορεί να έχει μια διακύμανση +/- 30% αναλόγως της γεωγραφικής θέσης και της τοποθέτησης του ΦΒ πεδίου.
Έτσι, αν για παράδειγμα θέλουμε 10.000kWh ετήσια παραγωγή θα χρειαστεί να εγκαταστήσουμε ένα ΦΒ σύστημα ισχύος 10.000/1.500 = 6,67kW.

Στον παραπάνω υπολογισμό ενδεχομένως να χρειασθεί να κάνουμε κάποιες διορθώσεις: αν οι συνθήκες εγκατάστασης είναι ευνοϊκές μπορούμε να διορθώσουμε την ισχύ του συστήματος προς τα κάτω. Αν αντίθετα οι συνθήκες είναι δυσμενείς θα χρειασθεί να διορθώσουμε προς τα πάνω.


 Η διαδικασία που περιγράψαμε είναι καθαρά ενημερωτική. Οποιαδήποτε ενέργεια υλοποίησης - εγκατάστασης Net Metering θα πρέπει να τεκμηριωθεί προηγουμένως από τον Μηχανικό σας.

Τιμές τυπικών συστημάτων - Προσφορές Net Metering

Τα μείζον ενδιαφέρον για το οικιακό Net Metering περιλαμβάνει κυρίως φωτοβολταϊκά συστήματα χωρίς αποθήκευση. Εδώ θα περιοριστούμε ειδικά σε αυτά διότι για τα πιο σύνθετα συστήματα θα ήταν αδόκιμη η απόπειρα κοστολόγησης σε λίγες γραμμές.

Ένα ΦΒ σύστημα νετ μετερινγ αποτελείται από τα εξής συστατικά:

 1. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια

 2. Τον Αντιστροφέα (Inverter)

 3. Τη υποδομή στήριξης των ΦΒ πλαισίων

 4. Την ηλεκτρολογική Εγκατάσταση (πίνακες, μετρητή παραγωγής, καλωδιώσεις κλπ) 

Με βάση τις τρέχουσες τιμές τις αγοράς φωτοβολταϊκού εξοπλισμού, μπορούμε να εξάγουμε το μέσο κόστος για καθένα από τα παραπάνω:

 • Για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια: 500€ ανά kW

 • Για έναν Αντιστροφέα έως 5kW: 1.500€, αντίστοιχα για έναν 5-10kW: 2.300€

 • Για τις βάσεις στήριξης: 200€ ανά kW

 • Για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση: 800€

Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε και τις αμοιβές συνεργείων, τεχνιτών και μηχανικών.

 Έτσι, αν θέλουμε να εκτιμήσουμε το κόστος του εξοπλισμού για ένα σύστημα 5kW πρέπει να υπολογίσουμε:

 • Για τα ΦΒ πλαίσια 5x500=2.500€

 • Για τον Αντιστροφέα 1x2.300=2.300€

 • Για τα υλικά στήριξης 5x200=1.000€

 • Για την Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση 1x800=800€

Άρα, συνολικό κόστος για τον εξοπλισμό: 2500+2300+1000+800=6.600€

 Δείτε περισσότερα στα έτοιμα πακέτα - προσφορές μας:

erdgas Εγκαταστάσεις

Με συγκριτικό πλεονέκτημα την 20ετή μας πείρα αλλά και την προσήλωσή μας στην αναζήτηση και υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών, είμαστε δίπλα στο Ελληνικό Σπίτι και στον Επαγγελματία, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που άπτονται Τεχνολογικών και Ενεργειακών ζητημάτων.

Σελίδες

Διεύθυνση

Επιγένους 20 Αθήνα

ΤΚ 11143

210 2801210

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Please fill the required field.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.