Δευτέρα - Παρασκευή :. 8:00 - 20:00, Σάββατο :. 8:00 - 14:00

Φωτοβολταϊκά σε Στέγες

Το Πρόγραμμα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Από την 1η Ιουλίου 2009 έχει τεθεί σε ισχύ το ειδικό πρόγραμμα "Φωτοβολταικα Στη Στεγη" με την ΚΥΑ ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009 του υπουργείου ανάπτυξης, με την οποία δίδεται η δυνατότητα εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος έως 10Kw σε κτίρια κατοικιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο Ηπειρωτικό Σύστημα και στα Διασυνδεδεμένα Νησιά.

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα θα έχει διάρκεια έως την 31 Ιανουαρίου 2019 και αφορά Φωτοβολταικα Συστήματα ισχύος μέχρι 10Kwp που εγκαθίστανται σε στεγη, δωμα, ταρατσα και βοηθητικούς χώρους κατοικιών και κτιριακών συγκροτημάτων πολύ μικρών επιχειρήσεων και θα παράγουν ενέργεια η οποία θα εγχέεται στο Εθνικό Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Η παραγόμενη ενέργεια του Συστήματος με Φωτοβολταικα Στεγης θα πωλείται στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης (ΔΕΗ ή άλλος) με τον οποίο και θα συνάπτεται σύμβαση 25ετούς διάρκειας. Η τιμή πώλησης της ενέργειας θα είναι προς 0.55€/Kwh για τις συμβάσεις που θα υπογραφούν έως την 31.12.2011, ενώ η τιμή για τις συμβάσεις που θα υπογραφούν μετά την 01.01.2012 η συμβατική τιμή θα είναι μικρότερη. Καθόλην την διάρκεια της σύμβασης η τιμή πώλησης θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σε συνάρτηση με τον δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.

Προϋπόθεσεις εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήματος Στεγης αποτελούν νομιμότητα του κτηρίου, η κυριότητα ή το δικαίωμα χρήσης του χώρου που θα εγκατασταθεί το σύστημα και η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Στην περίπτωση που το κτήριο είναι κατοικία και η σύνδεση θα γίνει σε μη κοινόχρηστο μετρητή, απαιτείται η χρήση ανανεώσιμων πηγών για την κάλυψη μέρους των θερμικών αναγκών του κτηρίου.

Για την εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος που εντάσσεται στο πρόγραμμα "Φωτοβολταικα σε Στεγη", προβλέπονται συνοπτικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν Αίτηση στην ΔΕΗ (νυν ΔΕΔΔΗΕ) ή άλλον προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος και σχετική Τεχνική Μελέτη από αρμόδιο μηχανικό. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την Πολεοδομία απαιτείται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.