Προσφορά Πακέτου - Φωτοβολταϊκό Σύστημα για Net Metering 4.80 kWp με Μπαταρία 5.10 kWh

Πακέτο Net Metering Προσφορά

Προσφορά: M2t-4.8-b

ΦΒ Σύστημα: 4.80 kWp
Μπαταρία: 5.10 kWh  

Φωτοβολταϊκό Πακέτο με Εξοπλισμό και Εγκατάσταση.ς 60%!!

Επιδοτούμενο έως 60%!!

Τιμή Πακέτου:
12.200
/πλέον ΦΠΑ
Με Ενδιαφέρει

Ετήσια Παραγωγή

Όφελος 25Ετίας

Απόσβεση

Απαιτούμενη Επιφάνεια

6.300-7.900 kWh

35.000

4.3 Έως 5.4 Έτη

32 τ.μ.

Ταράτσα Βάσεις Αλουμινίου Αντιστροφέας Υβριδικός Μπαταρία Μετρητής Παραγωγής

Φάκελος Εξοπλισμός Εγκατάσταση

Ολοκληρωμένο πακέτο εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήματος Net Metering επί κτιρίου, ισχύος 4.80 kWp για σύνδεση σε μονοφασική παροχή. Κατάλληλο για κατοικία με ετήσια κατανάλωση 6.300-7.900 kWh .

Η προσφορά περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό σύστημα πακέτο με την εγκατάσταση και την αδειοδότηση. Το σύστημα περιέχει και διάταξη αποθήκευσης με μπαταρία λιθίου. Συγκαταλέγεται στην κατηγορία Net Metering έως 5kW για τοποθέτηση επί κτιρίου και μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στη Στέγη με δικαίωμα επιδότησης έως 100% για την μπαταρία και έως 35% για την υπόλοιπη δαπάνη.

Είναι κατάλληλο για καταναλωτές (κατοικίες, ή επαγγελματικούς χώρους) με μικρούς ετήσιους λογαριασμούς ρεύματος οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν δικό τους σύστημα αυτοπαραγωγής με φωτοβολταϊκά.

Ο εξοπλισμός προέρχεται από διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους, ικανοποιεί όλα τα εφαρμοζόμενα πρότυπα, διαθέτει όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και το σημαντικότερο, καλύπτεται τεχνικά και εγγυοδοτικά στη χώρα μας.

Φωτοβολταικα στη

Net Metering σε ταράτσα

Φωτοβολταϊκά σε στέγες

Net metering σε κεραμοσκεπή

Προτείνεται για ...

Κατοικίες και παρόμοιους καταναλωτές με τυπική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (ετήσια και εποχική κατανάλωση)

Στοιχείο Εξοπλισμού

Ποσότητα

Περιγραφή

ΦΒ Πλαίσια

8 Τμχ

Μονοκρυσταλλικά

Half-cut

600 Wp

1134x2465x30 mm

0 /+5 Watt

Αντιστροφέας

1 Τμχ

Μονοφασικός

7.500 Wp

5.0 kVA

Υβριδικός

2 MPPT

Σύστημα Στήριξης

1 Σετ

Αλουμινίου

*|*

Ελαφριά

Άβαφο

1 Τραπέζια

Χημικό Αγκύριο

Ηλεκτρ. Πίνακες

3 Τμχ

AC Μονοφασικός

Στεγανοί - Πλαστικοί

DC 2 string

Διακλαδωτής

Μετρητής Παραγωγής

1 Σετ

Μονοφασικός

Πλαστικό Κυτίο

Ενσωματωμένο Modem

Μπαταρία

1 Κιτ

5.10 kWh

91 kgr

LiFePO4

Υψηλής Τάσης

Πρόσθετο Off-Grid

Διατίθεται με επιπλέον χρέωση

1 Τμχ

10kW

1.5min

Μονοφασικό

Μελέτη Εφαρμογής

Λεπτομερής σχεδιασμός του υπό υλοποίηση έργου. Κατάρτιση προδιαγραφών, κατασκευαστικών απαιτήσεων και ανάλυση απόδοσης του φωτοβολταϊκού συστήματος μακρόχρονης διάρκειας.  

Φάκελος Αδειοδότησης

Σύνταξη του τεχνικού φακέλου με βάση τις απαιτήσεις του κανονισμού και του ΔΕΔΔΗΕ. Στοιχειοθέτηση σχεδίων, υπολογιστικών φύλλων, εγγράφων, και πιστοποιητικών. 

Κατασκευή - Υλοποίηση

Υλοποίηση του έργου συμπεριλαμβανομένων των εργασιών μεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης του εξοπλισμού.

Θέση σε Λειτουργία - Παραμετροποίηση

Θέση σε λειτουργία κατόπιν της ηλέκτρισης του σταθμού, παραμετροποίηση του συστήματος παραγωγής και των υποσυστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης.

Για την απρόσκοπτη εφαρμογή του συστήματος θα πρέπει να συντρέχουν τα ακόλουθα:

01

Ηλεκτρική παροχή

Μονοφασική παροχή Νο 03 ή 05

02

Απαιτούμενος Χώρος Εγκατάστασης

Ασκίαστη Επιφάνεια 32 τ.μ. σε ταράτσα

Άλλα ζητήματα που ενδεχομένως υπερβαίνουν την κάλυψη του πακέτου:

01

Υφιστάμενη Εγκατάσταση

Θα πρέπει να υπάρχει ισχύον πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.

02

Άλλες παράμετροι

Η Τιμή της Προσφοράς ισχύει για εγκατάσταση στην Αττική και στις γύρω περιοχές (Έως 50Km)

Ο ΦΠΑ χρεώνεται επιπλέον.

Ζητήματα στεγανοποίησης

Για την πάκτωση του εξοπλισμού στήριξης στη δομή της στέγης του κτιρίου πραγματοποιούνται διατρήσεις επί της δομής οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάσουν την υδρομόνωση του κτιρίου. Από την δική μας πλευρά δεσμευόμαστε για την τοπική αποκατάσταση της βλάβης με α) χρήση χημικών αγκυρίων και β) τοπική εφαρμογή ρητινούχου στεγανοποιητικού. Εάν συντρέχουν λόγοι γενικότερης επέμβασης ως προς την υδατοστεγάνωση της στέγης, ο πελάτης θα πρέπει να απευθυνθεί σε εξειδικευμένο επαγγελματία με δική του ευθύνη και δαπάνη.

Παραγωγή

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η αναμενόμενη ετήσια παραγωγή του συστήματος

Γεωγραφική Περιοχή

Παραγωγή ανά kWp

Ετήσια Παραγωγή f100

Ετήσια Παραγωγή f90

Ετήσια Παραγωγή f80

Βόρεια Ελλάδα

1.300kWh

6.350 kWh

5.700 kWh

5.100 kWh

Κεντρική Ελλάδα

1.400kWh

6.950 kWh

6.250 kWh

5.550 kWh

Νότια Ελλάδα

1.550kWh

7.750 kWh

7.000 kWh

6.200 kWh

Η Στήλη f100 αφορά παραγωγή χωρίς απώλειες θέσης, πχ λόγω προσανατολισμού, κλίσης ή σκιάσεων. Αντίστοιχα, f90 σημαίνει απώλειες 10% και f80 απώλειες 20%.

Ταυτοχρονισμός

Εδώ μπορείτε να εκτιμήσετε την κατάσταση της συμψηφιζόμενης ενέργειας για διάφορους ταυτοχρονισμούς.

Γεωγραφική Περιοχή

Σύνολο κατανάλωσης

Ταυτοχρονισμός 20 %

Ταυτοχρονισμός 30 %

Ταυτοχρονισμός 40 %

Χρέωση 0

Χρέωση 1

Χρέωση 0

Χρέωση 1

Χρέωση 0

Χρέωση 1

Βόρεια Ελλάδα

6.350 kWh

1.270 kWh

5.080 kWh

1.905 kWh

4.445 kWh

2.540 kWh

3.810 kWh

Κεντρική Ελλάδα

6.950 kWh

1.390 kWh

5.560 kWh

2.085 kWh

4.865 kWh

2.780 kWh

4.170 kWh

Νότια Ελλάδα

7.750 kWh

1.550 kWh

6.200 kWh

2.325 kWh

5.425 kWh

3.100 kWh

4.650 kWh

Ως Ταυτοχρονισμός εννοείται το ποσοστό της καταναλισκώμενης ενέργειας που τροφοδοτείται απευθείας από το σύστημα του καταναλωτή χωρίς να χρησιμοποιείται το δημόσιο δίκτυο. Πρόκειται δηλαδή για την αδιαμεσολάβητη κατανάλωση η οποία επιτυγχάνεται όταν οι καταναλώσεις εξυπηρετούνται από την διαθέσιμη ενέργεια στην πλευρά του καταναλωτή-αυτοπαραγωγού (είτε απευθείας από το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε και από την μπαταρία του εφόσον υπάρχει). Εννοείται ότι, η ύπαρξη μπαταρίας αυξάνει τον συντελεστή ταυτοχρονισμού.

Για παράδειγμα, Ταυτοχρονισμός 20% σημαίνει ότι, από το σύνολο της ενέργειας που καταναλώθηκε το 20% αυτής καταναλώθηκε την στιγμή της παραγωγής της ή/και από την μπαταρία, χωρίς να "περάσει" προς την πλευρά του δικτύου.

Αυτή η ενέργεια (στήλη Χρέωση 0) δεν προκαλεί καμία χρέωση για τον καταναλωτή στον λογαριασμό ρεύματος.

Αντίστοιχα, στη στήλη "Χρέωση 1" εμφανίζεται το υπόλοιπο ποσό της καταλισκώμενης ενέργειας η οποία όμως αφού παράχθηκε, μπήκε στο δίκτυο, και ετεροχρονισμένα καταναλώθηκε, με συνέπεια να επιβαρυνθεί με τις λεγόμενες χρεώσεις χρήσης δικτύου.

Απόσβεση

Η απόσβεση της δαπάνης από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος Net Metering εξαρτάται άμεσα από την τρέχουσα τιμή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Με άλλα λόγια τα χρήματα που θα πλήρωνε κάποιος για το ηλεκτρικό του ρεύμα εάν δεν είχε Net Metering, είναι ακριβώς αυτό που καθορίζει την περίοδο απόσβεσης.

Γεωγραφική Περιοχή

Σύνολο κατανάλωσης

Ταυτοχρονισμός 20 %

Ταυτοχρονισμός 30 %

Ταυτοχρονισμός 40 %

Βόρεια Ελλάδα

6.350 kWh

5.4 Έτη

5.3 Έτη

5.3 Έτη

Κεντρική Ελλάδα

6.950 kWh

5.0 Έτη

4.9 Έτη

4.8 Έτη

Νότια Ελλάδα

7.750 kWh

4.5 Έτη

4.4 Έτη

4.3 Έτη

Οι περίοδοι απόσβεσης του πίνακα είναι ενδεικτικές και έχουν χαρακτήρα απολύτως ενημερωτικό.

Για τους υπολογισμούς έχουν ληφθεί υπόψη:

  • Κρατική Επιδότηση του 50% του συνόλου της δαπάνης

  • Τιμή kWh: 0.20€

  • Χρεώσεις δικτύου: 0.04€/kWh (εντελώς προσεγγιστικά)

Ζητήστε το Δικό σας πακέτο