Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την ενεργειακή αυτονομία

Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σύστημα λέμε το σύστημα που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ακτινοβολία και μπορεί να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα σε μια εγκατάσταση μερικώς ή αυτοτελώς, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης διασύνδεσης με το δημόσιο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Η βασική διαφορά με το απλό διασυνδεδεμένο σύστημα είναι ότι το δεύτερο λειτουργεί μόνο όταν το δίκτυο είναι ενεργό. Ωστόσο, μπορούν να υλοποιηθούν εμπλεκόμενα συστήματα, όπως για παράδειγμα ένα διασυνδεδεμένο σύστημα με την επιπρόσθετη λειτουργικότητα OFF GRID.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα αυτόνομα συστήματα αποτελούν έναν μικρό αλλά σχετικά πολύπλοκο ενεργειακό σταθμό δεδομένου ότι περιλαμβάνουν εκτός από την αμιγώς φωτοβολταϊκή διάταξη και ένα πλήθος ακόμα εξαρτημάτων και συσκευών αφού θα πρέπει να διασφαλίζεται τόσο η πρωτογενής μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική όσο και οι λειτουργίες αποθήκευσης, αντιστροφής και ανά στάδιο διαχείρισης.

Ορολογία αυτόνομου ΦΒ συστήματος

Αποτελείται από τα γνωστά σε όλους μας φωτοβολταϊκά πλαίσια ή pv-modules και την υποδομή (σταθερή ή ηλιοστατική) στήριξής τους.

Είμαστε τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της ενέργειας και των οικιακών τεχνολογιών.

Με συγκριτικό πλεονέκτημα την 20ετή μας πείρα αλλά και την προσήλωσή μας στην αναζήτηση και υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών, είμαστε δίπλα στο Ελληνικό Σπίτι και στον Επαγγελματία, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που άπτονται Τεχνολογικών και Ενεργειακών ζητημάτων.

Μελέτη - Σχεδιασμός - Υλοποίηση


Εγκαταστάσεις Αερίων καυσίμων: Φυσικό Αέριο και Υγραέριο

Εγκαταστάσεις ΑΠΕ: Φωτοβολταϊκά και Ανεμογεννήτριες

Συστήματα Θέρμανσης: Κλασικές και Καινοτόμες λύσεις

Εφαρμογές Εξοικονόμησης: Σε υφιστάμενα ή νέα κτίρια

 Επιγένους 20 - Αθήνα

 [info]@erdgas.gr