Δευτέρα - Παρασκευή :. 8:00 - 20:00, Σάββατο :. 8:00 - 14:00

Υποκατηγορίες

Μια βασική παράμετρος του μεγέθους της σπατάλης ενέργειας, είναι ο βαθμός απόδοσης των χρησιμοποιούμενων συσκευών.

Οι περισσότερες συσκευές που χρησιμοποιούμε σήμερα διαθέτουν γενικό βαθμό απόδοσης της τάξης του 60%, δηλαδή καταναλώνουν 100 μονάδες ενέργειας και προσφέρουν μόνο τις 60! Ωστόσο λίγοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλές σύγχρονες συσκευές οι οποίες διαθέτουν βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο του 95%.

Μεγάλο μέρος της ενέργειας που χρειαζόμαστε για τις καθημερινές μας λειτουργίες, βρίσκεται γύρω μας διαθέσιμη σχεδόν δωρεάν!

Ο ήλιος, ο άνεμος και το έδαφος περιέχουν ανεξάντλητη ανανεώσιμη ενέργεια που με κατάλληλες μεθόδους μπορούμε να την αξιοποιήσουμε και να αποδεσμευτούμε σχεδόν πλήρως από τις συμβατικές μορφές ενέργειας. Στις οικιακές ανάγκες, οι ΑΠΕ μπορούν να εξασφαλίσουν έως και το 80% των ενεργειακών απαιτήσεων.

Η σωστή Διαχείριση της ενέργειας συνίσταται στον δραστικό έλεγχο των συστημάτων και των συσκευών που την καταναλώνουν αλλά και στην προσαρμογή των συνηθειών μας σε λιγότερο ενεργοβόρο συμπεριφορά.

Για παράδειγμα, ένα φωτιστικό το οποίο λειτουργεί ενώ υπάρχει ικανοποιητικό φυσικό φως, ή η λειτουργία της θέρμανσης σε ώρα που δεν υπάρχει ουσιώδης λόγος ή σε επίπεδο υψηλότερου του απαιτούμενου, οδηγούν σε άσκοπη κατανάλωση ενέργειας. Αυτά όμως μπορούν να αρθούν ή να βελτιωθούν με τις σύχρονες διαθέσιμες τεχνικές με τρόπο αποδοτικό και κυρίως ανταποδοτικό.

Επίσης, η επιλογή ενεργειακών συστημάτων που έχουν διαφορετική αρχή λειτουργίας πχ, η επιλογή αντλίας θερμότητας αντί συσκευής με ηλεκτρική αντίσταση, είναι σε θέση να μειώσει σημαντικά την ποσότητα ενέργειας που θα καταναλωθεί για τον ίδιο ακριβώς σκοπό.