Φωτοβολταϊκά συστήματα, καθαρή ενέργεια για το σπίτι ή την επιχείρησή σου

Net Metering, η καλύτερη λύση για την μείωση του κόστους ενέργειας

Αν αναρωτιέστε πως μπορείτε να μειώσετε το λογαριασμό του ρεύματος, ορίστε η απάντηση: Με το Net Metering (Νετ Μέτεριν) ή αλλιώς Αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πρόκειται για την εξυπνότερη έως σήμερα εφαρμόσιμη τεχνική λύση η οποία συνίσταται στην επιτόπου παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται ένας καταναλωτής (κατοικία, επιχείρηση κλπ) από ανανεώσιμες πηγές διατηρώντας ταυτόχρονα, την διασύνδεσή του με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Η βασική ουσία στο Net Metering είναι ότι, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τον καταναλωτή / αυτοπαραγωγό συμψηφίζεται με αυτήν που καταναλώνει και στο τέλος θα χρεώνεται μόνο για την διαφορά εφόσον αυτή υπάρχει.

Το μέγιστο όφελος για τον καταναλωτή επιτυγχάνεται όταν το πρόγραμμα Net Metering συνδυάζεται με ταυτόχρονη παρέμβαση στις μορφές ενέργειας που χρησιμοποιεί, στην κατεύθυνση να χρησιμοποιεί μόνο ηλεκτρική ενέργεια.

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να παράγει ο ίδιος όλη την ενέργεια που καταναλώνει στο σπίτι ή την επιχείρησή του και θα εξασφαλίζει μηδενικό κόστος ενέργειας για διάρκεια 25 χρόνια.

Main Menu