Δευτέρα - Παρασκευή :. 8:00 - 20:00, Σάββατο :. 8:00 - 14:00

Προσφορά D01

ΠΑΚΕΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

Προσφορά για εγκατάσταση φυσικού αερίου σε διαμερίσματα έως 160 τετραγωνικά μέτρα. Περιλαμβάνεται ατομικός λέβητας τεχνολογίας συμπύκνωσης, κατάλληλος για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης.

Υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης στις τιμές που αναγράφονται;

Γενικώς ΝΑΙ - εκτός από την περίπτωση της προσφοράς με το χαρακτηρισμό "Λιτή" όπου η δυνατότητα έκπτωσης είναι μάλλον απίθανη.

Για τον προσδιορισμό μιας ενδεχόμενης έκπτωσης θα πρέπει να γίνει καταρχήν συμφωνία και να προηγηθεί αυτοψία του προς κατασκευή έργου.

Η τιμή της προσφοράς μπορεί να επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστη;

Οπωσδήποτε θα επιβαρυνθεί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Περαιτέρω, για τα είδη και τις ποσότητες που αναφέρονται ισχύουν οι τιμές που αναγράφονται. Ενδεχόμενες θετικές αποκλίσεις θα εκτιμηθούν κατά την αυτοψία.

Περιλαμβάνεται το Κόστος Σύνδεσης (Κόστος Μετρητή);

Όχι, το κόστος μετρητή δεν περιλαμβάνεται. Το κόστος αυτό προκύπτει κατά το στάδιο της Αίτησης Σύνδεσης και αφορά (το πληρώνετε) την εταιρεία αερίου (ΕΠΑ).

Είναι κατάλληλος ο προτεινόμενος λέβητας για το διαμέρισμά μου;

Η προσφορά έχει συνταχθεί για διαμερίσματα των οποίων το μέγεθος αναφέρεται. Λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο μέγεθος που αναφέρεται και συγκρίνοντας με το μέγεθος του διαμερίσματός σας μπορείτε να εξακριβώσετε την καταλληλότητα της συσκευής. Ωστόσο, εάν η περίπτωση είναι οριακή και συντρέχουν και άλλοι παράγοντες (πχ. ιδιαίτερα ψυχρή περιοχή, φτωχή θερμομόνωση του κτιρίου κλπ), είναι σκόπιμο να γίνει περαιτέρω διερεύνηση

Πως γίνεται η αποπληρωμή;

Λαμβάνοντας υπόψη και τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες η ERDGAS e&c δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει για την καλύτερη διευκόλυνσή σας. Παρέχουμε ποικίλους τρόπους αποπληρωμής με τους πλέον ευνοϊκούς όρους.

Είναι η Προσφορά δεσμευτική;

Η προσφορά έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους τρέχοντες τιμοκαταλόγους των προμηθευτών υλικών και συσκευών. Επίσης περιλαμβάνει Είδη και Ποσότητες. Επομένως είναι απολύτως δεσμευτική για την περίοδο που αναφέρει και είναι δημοσιευμένη.

Η πρόταση είναι αποδεκτή. Πως θα προχωρήσουμε σε συμφωνία;

Εφόσον καταλήξατε σε μια από τις προτάσεις μας, μπορείτε να πατήσετε στο πλήκτρο με την ένδειξη "Έγκριση" και να ακολουθήσετε τις οδηγίες προκειμένου να γίνει η διαδικασία άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εναλλακτικά μπορείτε να συνεννοηθείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 210 2801210.

Θέλετε περισσότερη βοήθεια;

Δεν είστε σίγουρος για το ποια είναι καταλληλότερη λύση για την εγκατάστασή σας;
Καλέστε μας στο 210 2801210