Δευτέρα - Παρασκευή :. 8:00 - 20:00, Σάββατο :. 8:00 - 14:00

Ατομική Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου

Αυτόνομη Σύνδεση Διαμερίσματος

 Κάθε διαμέρισμα πολυκατοικίας μπορεί να συνδεθεί με αποκλειστική (αυτόνομη) παροχή Φυσικού Αερίου και να το χρησιμοποιήσει για να καλύψει τις ανάγκες του διαμερίσματος σε θέρμανση, παρασκευή ζεστού νερού και μαγειρέματος.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ


Για τη θέρμανση του διαμερίσματος με φυσικό αέριο θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας Ατομικός Λέβητας Αερίου. Η συσκευή αυτή είναι συνήθως επιτοίχιας τοποθέτησης και η εγκατάστασή της μπορεί να γίνει εντός ή εκτός (σε μπαλκόνι) του διαμερίσματος - σπάνια δε, μπορεί να εγκατασταθεί σε επίπεδο διαφορετικό του διαμερίσματος πχ. στο δώμα ή αλλού.

Σύνδεση με το Δίκτυο Θέρμανσης

Διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις:

1. Το διαμέρισμα διαθέτει αυτόνομο κύκλωμα θέρμανσης

 Όταν το διαμέρισμα διαθέτει αυτόνομο κύκλωμα θέρμανσης, δηλαδή όταν ήδη λειτουργεί την θέρμανσή του κατά βούληση με δικό του θερμοστάτη, τότε υπάρχει σημείο στο επίπεδο του διαμερίσματος στο οποίο γίνετε η διανομή του νερού θέρμανσης στα θερμαντικά σώματα του διαμερίσματος (Συλλέκτης ή Κολλεκτέρ).

Για τη λειτουργία της θέρμανσης με ατομικό λέβητα, αρκεί η σύνδεση του λέβητα με το σημείο διανομής του διαμερίσματος με ταυτόχρονη αποκοπή-διακοπή της παροχής θερμού νερού από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης.

2. Το διαμέρισμα ΔΕΝ διαθέτει αυτόνομο κύκλωμα θέρμανσης

 Στις παλαιότερες πολυκατοικίες συναντάμε συνήθως τη λεγόμενη κατακόρυφη διάταξη θέρμανσης κατά την οποία διασπαρμένες κατακόρυφες στήλες θέρμανσης ξεκινώντας από το κατώτερο επίπεδο του κτιρίου τροφοδοτούν όλα τα σώματα που βρίσκονται σε κοινή κατακόρυφη για όλα τα επίπεδα της πολυκατοικίας. Σε συτήν την περίπτωση το υφιστάμενο δίκτυο ΔΕΝ μπορεί να εξυπηρετηθεί από ατομικό λέβητα δεδομένου ότι δεν είναι απομονωμένο από τα υπόλοιπα διαμερίσματα του κτιρίου.

 Θα πρέπει τότε, τα θερμαντικά σώματα του διαμερίσματος να δικτυωθούν εκ νέου με κατασκευή οριζοντίων σωληνώσεων και ταυτόχρονα να γίνει αποκοπή και σφράγισμα των υφιστάμενων παροχών από το κατακόρυφο δίκτυο. Το νέο κύκλωμα κατασκευάζεται με ζεύγος σωλήνων που ξεκινούν από τον ατομικό λέβητα, διατρέχουν επίτοιχα (στους εσωτερικούς ή και στους εξωτερικούς τοίχους) το διαμέρισμα και συνδέονται με όλα τα θερμαντικά σώματα του διαμερίσματος. Συχνά και για διάφορους λόγους είναι σκόπιμη η μετατόπιση των θερμαντικών σωμάτων από τις αρχικές τους θέσεις.

 Η νέα δικτύωση του διαμερίσματος συνιστά επιπλέον κόστος και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

3. Το διαμέρισμα δεν διαθέτει καθόλου εγκατάσταση θέρμανσης με σώματα νερού (καλοριφέρ). 

 Όταν το διαμέρισμα δεν έχει καθόλου θέρμανση με καλοριφέρ θα πρέπει να κατασκευασθεί οριζόντιο δίκτυο θέρμανσης (όπως στην περίπτωση 2) και επιπλέον να εγκατασταθούν και θερμαντικά σώματα.

 Λειτουργία Θέρμανσης

 Ο έλεγχος της λειτουργίας της θέρμανσης μποπρεί να γίνει με απλό θερμοστάτη χώρου (θα πρέπει να εγκατασταθεί εάν δεν υπάρχει) ή με ειδικό ελεγκτή που διαθέτει προχωρημένες λειτουργίες (αντιστάθμιση, προγραμματισμό κλπ).

 Παρελκόμενες τροποποιήσεις-διευθετήσεις

 Η εγκατάσταση Ατομικού Λέβητα προϋποθέτει/συνοδεύεται με την μέριμνα για τη διευθέτηση των καυσαερίων του. Συνήθως αρκεί η οριζόντια απόρριψη μέσω ειδικού στοιχείου δεδομένου ότι υπάρχει ελεύθερο οριζόντιο πεδίο ακτίνας 8 μέτρων, εκτός και εάν το διαμέρισμα είναι στον τελευταίο όροφο ή η οικοδομή έχει κατασκευασθεί με το νέο κανονισμό (με πρόβλεψη για εξαρχής υποδομή καυσίμου αερίου) οπότε τα καυσαέρια θα πρέπει να οδηγηθούν πάνω από το κτίριο.

Περαιτέρω ο ατομικός λέβητας θα πρέπει να συνδεθεί με ηλεκτρική παροχή καθώς και παροχή νερού. 

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ


Για τη θέρμανση νερού χρήσης συνήθως χρησιμοποιείται ο Ατομικός Λέβητας καθώς όλοι οι κατασκευαστές τέτοιων συσκευών διαθέτουν μοντέλα με ενσωματωμένη τη λειτουργία ταχυ-θέρμανσης νερού χρήσης. Ωστόσο υπάρχουν και συσκευές με αποκλειστική λειτουργία την θέρμανση νερού χρήσης (θερμοσίφωνες ή ταχυθερμοσίφωνες αερίου) με απαιτήσεις εγκατάστασης όμοιες με αυτές του Ατομικού Λέβητα. Φυσικά υπάρχει και η λύση της χρήσης του έμμεσα θερμαινόμενου λέβητα αποθήκευσης (το γνωστό μπόιλερ), λύση η οποία όμως συστήνεται σε εξεζητημένες και μόνον περιπτώσεις.

Σύνδεση με το δίκτυο κρύου ζεστού νερού

Σε κάθε περίπτωση η συσκευή θέρμανσης νερού χρήσης θα πρέπει να συνδεθεί με το τα κυκλώματα κρύου και ζεστού νερού του διαμερίσματος. Σε ότι αφορά την παροχή κρύου αυτή μπορεί να επιτευχθεί με σύνδεση με την πλησιέστερη λήψη. Σε ότι αφορά τη σύνδεση του ζεστού αυτή μπορεί να γίνει σε διάφορα σημεία - κατά περίπτωση στο κοντινότερο σημείο του δικτύου ζεστού, στην έξοδο του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, στη γραμμή ζεστού του ηλιακού κλπ.

Στην περίπτωση που υπάρχει εγκατεστημένος ηλιακός θερμοσίφωνας, βέλτιστη είναι η συνδυαστική σύνδεση με τη λογική της διαρκούς συμμετοχής του διαθέσιμου φορτίου του ηλιακού. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πάντα αξιοποίηση του ηλιακού είτε αυτός έχει επαρκώς ζεστό νερό είτε έχει μερικώς ζεστό νερό οπότε η συσκευή αερίου θα αναλάβει την συμπλήρωση μόνο της θέρμανσης του νερού.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ


Για την εξυπηρέτηση των μαγειρέματος με φυσικό αέριο αρκεί η ύπαρξη συσκευής (κουζίνας, φούρνου κλπ) που να λειτουργεί με αέριο καύσιμο χωρίς ουδεμία περαιτέρω επέμβαση ή παρέμβαση (πλην του αγωγού αερίου φυσικά).

aitisi doc 2

Μείνετε Ενήμεροι

Χρήσιμες πληροφορίες που θα σας κάνουν περισσότερο γνώστες.

Συστήματα Θέρμανσης

Συστήματα Θέρμανσης

Όλα τα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης. 
Γνωρίστε τα.

Νομοθεσία και κανονισμοί Φυσικου Αερίου

Νομοθεσία

Νόμοι και κανονισμοί για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.
Δείτε τους.

eidiseis

Νέα και Ειδήσεις

Ενδιαφέροντα νέα και ειδήσεις για το φυσικό🏡αέριο. 
Διαβάστε τα.

Αυτόνομη Θέρμανση σε διαμερίσματα-κατοικίες

Αυτόνομη Θέρμανση Φυσικού Αερίου

Τόσο εύκολα η απόλυτη αυτονομία στη θέρμανση γίνεται πράξη!

Η είσοδος του Φυσικού Αερίου στην οικιακή χρήση συνδέθηκε άρρηκτα με την Αυτόνομη Θέρμανση. Κάθε διαμέρισμα πολυκατοικίας μπορεί πλέον να απεξαρτηθεί πλήρως από την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας και να γίνει αποδέκτης πληθώρας πλεονεκτημάτων που μεταφράζονται σε αναβάθμιση της άνεσης, απεμπλοκή από τις δυσχέρειες και προστριβές που απορρέουν κατά την λειτουργία της κοινόχρηστης εγκατάστασης και φυσικά σε σημαντικό οικονομικό όφελος δεδομένου ότι το κόστος λειτουργίας μιας αυτόνομης εγκατάστασης είναι σημαντικά μικρότερο.

Με το Φυσικό Αέριο κάθε διαμέρισμα πολυκατοικίας μπορεί να αποκτήσει το δικό του αποκλειστικό και απολύτως αυτόνομο σύστημα θέρμανσης.

ΓΕΝΙΚΑ


 

Η Αυτόνομη Θέρμανση με Φυσικό Αέριο μπορεί να εφαρμοσθεί τόσο σε διαμερίσματα που διαθέτουν ήδη αυτόνομο κύκλωμα θέρμανσης (δηλαδή με δικό τους θερμοστάτη), όσο και σε διαμερίσματα που βρίσκονται σε πολυκατοικίες με τα κλασικά κατακόρυφα συστήματα θέρμανσης. Φυσικά μπορεί να εφαρμοσθεί και σε διαμερίσματα που δεν διαθέτουν καθόλου κύκλωμα θέρμανσης.

Η Μέθοδος


Η πλέον διαδεδομένη μέθοδος στην αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο είναι αυτή που βασίζεται στη χρήση ενός ατομικού λέβητα αερίου. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι τρόποι όπως είναι το τζάκι αερίου, αερόθερμα και κονβέκτορες αερίου, τα κάτοπτρα αερίου, η αντλία θερμότητας κλπ, ωστόσο αποτελούν επικουρικές, εξειδικευμένες ή επί του παρόντος άγνωστες εφαρμογές.

Εδώ θα αναπτύξουμε την μέθοδο με τον ατομικό λέβητα αερίου που συνεργάζεται με θερμαντικά σώματα νερού.

 Πως Υλοποιείται


Η όλη τεχνική διαδικασία περιλαμβάνει:

  • Την τοποθέτηση ενός Ατομικού Λέβητα. Συνήθως στον τοίχο κάποιου μπαλκονιού που εξυπηρετεί από άποψη εγκατάστασης και λειτουργίας. Δεν αποκλείεται δε, να τοποθετηθεί και εντός του διαμερίσματος εάν κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο.
  • Την κατασκευή δικτύου αερίου (σωληνώσεις) από τον Μετρητή της ΕΔΑ έως τον λέβητα.
  • Την σύνδεση του λέβητα με τα δίκτυα θέρμανσης και ύδρευσης, την παροχή ρεύματος και τον θερμοστάτη. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται και η σύνδεση του λέβητα με κάποια καπνοδόχο ή τοποθέτηση αγωγού καυσαερίων μέχρι το δώμα του κτιρίου.

Η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης χρειάζεται για δυο λόγους: α) Για την ανατροφοδότηση του δικτύου θέρμανσης και β) για την λειτουργία της παρασκευής ζεστού νερού κατανάλωσης (εφόσον είναι επιθυμητό). Δείτε περισσότερα στην Παρασκευή Θερμού Νερού με Φυσικό Αέριο.

Η σύνδεση με το δίκτυο θέρμανσης προϋποθέτει ότι υπάρχει αυτόνομο κύκλωμα για τη θέρμανση του διαμερίσματος. Εάν λοιπόν προϋπάρχει Αυτόνομο Κύκλωμα τότε, η σύνδεση του λέβητα με αυτό γίνεται με ζεύγος σωλήνων το οποίο ξεκινά από τον λέβητα και καταλήγει στο Σημείο Διανομής θέρμανσης του διαμερίσματος (συλλέκτης ή κολλεκτέρ) που στις πλείστες των περιπτώσεων βρίσκεται στο κλιμακοστάσιο. Στην περίπτωση αυτή ο συλλέκτης του διαμερίσματος θα πρέπει να απομονωθεί από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης.

Εάν υπάρχει το παλαιού τύπου κατακόρυφο κύκλωμα θέρμανσης ή δεν υπάρχει καθόλου κύκλωμα στο διαμέρισμα, τότε θα πρέπει να κατασκευασθεί. Η κατασκευή του συνιστά ζεύγος σωλήνων που διατρέχει το διαμέρισμα και τροφοδοτεί τα θερμαντικά σώματα. Συνήθως γίνεται με ευθύγραμμους σωλήνες χαλκού που τοποθετούνται ορατά πάνω στους τοίχους οι οποίοι μπορούν στη συνέχεια να επικαλυφθούν με κάποιου είδους κάλυμμα ή κανάλι, ή απλά να βαφούν στο χρώμα του τοίχου. Εννοείται ότι τα σώματα θα αποκοπούν από το υποκείμενο κατακόρυφο κύκλωμα της κεντρικής θέρμανσης. 

Γιατί είναι η Καλύτερη Επιλογή


Με την Αυτόνομη Θέρμανση επιτυγχάνω να:

Μην εξαρτώμαι καθόλου από τους συγκατοίκους μου στην πολυκατοικία.
Λειτουργώ την θέρμανσή μου κατά βούληση - όποτε και όσο θέλω.
Έχω άμεση ανταπόκριση από το σύστημά μου και με εξελιγμένους τρόπους διαχείρισης.
Επιλέγω την ποιότητα και την λειτουργικότητα της Συσκευής μου.
Πληρώνω σημαντικά μικρότερο λογαριασμό και ταυτόχρονα να απολαμβάνω περισσότερα.
Έχω άμεσα και οικονομικά άφθονο ζεστό νερό κατανάλωσης.
 Χρησιμοποιώ το φυσικό αέριο και σε άλλες εφαρμογές.
Έχω ένα μικρό και ευέλικτο σύστημα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του διαμερίσματός μου, χωρίς σπατάλες και υπερβολές.

Επιπλέον, σημειώνουμε την αναβάθμιση της αξίας του διαμερίσματος, την μικρότερη επιβάρυνση του στενότερου και ευρύτερου περιβάλλοντος (θόρυβος, καυσαέρια), την απρόσκοπτη τροφοδοσία κλπ. 

Τι πρέπει να προσέχουμε


  • Δεν κάνουμε παραχωρήσεις στην ποιότητα και λειτουργικότητα της συσκευής: Ένα αυξημένο αρχικό κόστος μπορεί να είναι ... αλμυρό στην αρχή, θα ανταποδοθεί όμως πολύ σύντομα από την απόδοση και την επίδοση ενός άρτιου, πολυλειτουργικού, σύγχρονης τεχνολογίας λέβητα.
  • Η κατασκευή του νέου δικτύου θέρμανσης δεν είναι απλά μια... εν σειρά σύνδεση σωλήνων: Ένα μελετημένο και σωστά σχεδιασμένο κύκλωμα θέρμανσης και μόνο, μπορεί να εξασφαλίσει ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης, χωρίς τοπικές υπερθερμάνσεις ή υποθερμάνσεις, χωρίς θορύβους και χωρίς επιβάρυνση του λέβητα αλλά και του λογαριασμού κατανάλωσης.

Συνήθεις Απορίες


  Πότε θα έχω μικρότερο λογαριασμό, όταν βάζω στο θερμοστάτη μου μια χαμηλότερη θερμοκρασία και τον αφήνω πάντα ανοιχτό ή όταν βάζω τον θερμοστάτη στην κανονική θερμοκρασία και τον ανοίγω κατά διαστήματα;
  Η σωστή απάντηση είναι: στο ένα διαμέρισμα έτσι σε ένα άλλο διαμέρισμα αλλιώς! Το πως θα συμπεριφερθεί η κατανάλωση αλλά και η άνεση εξαρτάται κυρίως από το κτίριο και την θερμική του συμπεριφορά. Μόνο κατόπιν δοκιμής μπορεί να προκύψει αξιόπιστο συμπέρασμα για κάποιο συγκεκριμένο διαμέρισμα.
  Βάζω τον θερμοστάτη μου στους 20 βαθμούς και έχω ικανοποιητική ζέστη όταν δεν κάνει πολύ κρύο. Όταν όμως έχει περισσότερο κρύο η θέρμανση δεν είναι ικανοποιητική. Τι συμβαίνει;
  Δοκιμάζουμε βάζοντας τον θερμοστάτη σε μεγαλύτερη θερμοκρασία. Εάν σε λίγη ώρα αποκατασταθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, τότε φταίει ο θερμοστάτης ή η θέση του θερμοστάτη. Γενικά, επιδιώκουμε να αντικαταστήσουμε τον παλιό μας θερμοστάτη με νέο ηλεκτρονικό υψηλής ακρίβειας. Θα διαπιστώσουμε τη διαφορά τόσο στη θέρμανση αλλά, τις περισσότερες φορές και στην οικονομία.
  Προσφάτως εγκατέστησα τον δικό μου ατομικό λέβητα. Παρατηρώ όμως ότι τις ψυχρές μέρες βγάζει πολλά καυσαέρια άσπρου χρώματος. Έχει κάποιο πρόβλημα; Εγώ ανησυχώ και οι γείτονες διαμαρτύρονται!
  Καμία ανησυχία! Τα καυσαέρια από όλες τις συσκευές ή μηχανές που καίνε αέρια καύσιμα είναι τα ίδια χειμώνα-καλοκαίρι. Πλην όμως λόγω της χαμηλότερης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος συμπυκνώνονται γρηγορότερα (δηλαδή γίνονται σταγονίδια) και γίνονται ορατά αμέσως μόλις βγουν από την συσκευή. Το φαινόμενο είναι εντονότερο στις συσκευές τεχνολογίας συμπύκνωσης. Επίσης είναι και ένας εμπειρικός δείκτης της απόδοσης της συσκευής: Όταν σε έναν λέβητα "φαίνονται" τα καυσαέριά του ενώ στον διπλανό του δεν φαίνονται, τότε ο πρώτος έχει καλύτερο βαθμό απόδοσης!