Δευτέρα - Παρασκευή :. 8:00 - 20:00, Σάββατο :. 8:00 - 14:00

Σύνδεση Φυσικού Αερίου

Οδηγίες για να ξεκινήσετε

Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ζητήσετε από μηχανικό εμπιστοσύνης σας να δει το χώρο σας, να διερευνήσετε από κοινού την ιδανικότερη τεχνική λύση και τέλος, να σας εκπονήσει εγγράφως τεχνική μελέτη στην οποία θα προδιαγράφονται και θα αποτυπώνονται αναλυτικά τα τεχνικά και κατασκευαστικά δεδομένα της εγκατάστασης.

Οδηγός για τους υποψήφιους καταναλωτές φυσικού αερίου

Είστε ένα βήμα πριν την πραγματοποίηση του εγχειρήματος; Εάν ναι, σιγουρευτείτε ότι έχετε ξεκαθαρίσει στο μυαλό σας αυτά που ακολουθούν.

Εκ προοιμίου σας λέμε ότι ο αρμόδιος κρατικός φορέας (πάροχος) για τη διανομή φυσικού αερίου στους καταναλωτές, είναι η τοπική ΕΔΑ (όπως είναι η ΔΕΔΔΗΕ για το ηλεκτρικό ρεύμα) 


Δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο Φ. А.

 Για να τροφοδοτηθεί κάποιο κτίριο με Φ.Α. θα πρέπει να υπάρχει ενεργό δίκτυο στο δρόμο που βρίσκεται. Για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει δίκτυο στο δρόμο σας μπορείτε να ρωτήσετε τον εγκαταστάτη σας, να το αναζητήσετε στη σχετική ιστοσελίδα της αρμόδιας ΕΔΑ ή να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στην ΕΔΑ της περιοχής σας.


Ανάθεση του έργου σε αξιόπιστο επαγγελματία

Η εσωτερική εγκατάσταση αερίου υλοποιείται από εταιρείες ή μεμονωμένους εργολάβους. Πάντως, οι ειδικότητες που θα χρειαστείτε εν γένει είναι:

  • Μηχανικός
  • Υδραυλικός αερίων καυσίμων
  • Ηλεκτρολόγος
  • Τεχνικός καυστήρων

 Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ζητήσετε από μηχανικό εμπιστοσύνης σας να δει το χώρο σας, να διερευνήσετε από κοινού την ιδανικότερη τεχνική λύση και τέλος, να σας εκπονήσει εγγράφως τεχνική μελέτη στην οποία θα προδιαγράφονται και θα αποτυπώνονται αναλυτικά τα τεχνικά και κατασκευαστικά δεδομένα της εγκατάστασης.

Στη συνέχεια θα απευθυνθείτε σε εταιρείες ή μεμονωμένους εγκαταστάτες και θα ζητήσετε οικονομική προσφορά με βάση την τεχνική μελέτη που θα έχετε ήδη στα χέρια σας.

Για δική σας ωφέλεια, κάθε τεχνικός ή συνεργείο που θα του αναθέσετε εργασία θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε ίδια έργα και να διακατέχεται από επαγγελματισμό και αξιοπιστία.

Με την ολοκλήρωση του έργου και προκειμένου να το παραλάβετε θα πρέπει να προηγηθεί η απόδειξη της σωστής λειτουργίας στην πράξη, να γίνει επίδειξη χειρισμού και λειτουργίας και τέλος, απόδοση σχετικών εγγράφων όπως, πιστοποιητικών, εγγυήσεων, οδηγιών και εγχειριδίων.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αναθέσετε και τη διαδικασία Αίτησης Σύνδεσης στον Εγκαταστάτη σας διότι με αυτόν τον τρόπο θα έχετε πλήρη έλεγχο στο σύνολο του έργου, θα κερδίσετε χρόνο, η ροή των εργασιών θα γίνει ομαλά και θα αποφύγετε λάθος εκτιμήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε οικονομική επιβάρυνση ή σε αντιπαράθεση με τον Εγκαταστάτη σας..  


Εκτίμηση του Κόστους Εγκατάστασης

Το συνολικό κόστος μιας εγκατάστασης εξαρτάται από την εγκατεστημένη ισχύ, το μέγεθος της εγκατάστασης, την ποιότητα και τεχνολογία των συσκευών που θα τοποθετηθούν και τις συνακόλουθες επεμβάσεις ή βελτιώσεις που θα πραγματοποιηθούν.

Σφαιρικά, το γενικό κόστος μπορεί να επιμερισθεί σε τέσσερις ποσότητες:

  • Κόστος Μετρητή
  • Κόστος Συσκευών
  • Κόστος Συνεργείων και υλικών
  • Κόστος Μηχανικού

 Το κόστος Μετρητή (ή κόστος σύνδεσης) προκύπτει από τους τρέχοντες τιμοκαταλόγους της κάθε ΕΔΑ, περιλαμβάνει δε, το τέλος σύνδεσης και την εγγύηση. Το μεν τέλος σύνδεσης εξαρτάται από το είδος του καταναλωτή (πχ. διαμέρισμα, πολυκατοικία, επαγγελματίας κλπ), η δε εγγύηση εξαρτάται από το μέγεθος της εγκατεστημένης ισχύος. Ενδεικτικά, για ένα διαμέρισμα στην Αττική, το τέλος σύνδεσης μπορεί να είναι 124€ και η εγγύηση 65€, συνολικά δηλαδή το κόστος Μετρητή θα είναι 124+65=189€.  Για μια πολυκατοικία αντίστοιχα, το κόστος Μετρητή μπορεί να αγγίξει ή να ξεπεράσει τα 1000€.

Σημαντικό είναι να αξιοποιούμε τις περιόδους προσφοράς που ενεργοποιούν οι ΕΔΑ στις οποίες η δαπάνη που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης υπόκειται σε δελεαστική έκπτωση.

Το κόστος συσκευών εξαρτάται από το είδος, το μέγεθος και την τεχνολογία τους. Σαν συσκευή (οικιακής χρήσης) εννοείται ο καυστήρας, ο ταχυθερμαντήρας ή ο ατομικός λέβητας. Ενδεικτικά, ένας ατομικός λέβητας (η συνηθέστερη επιλογή για διαμερίσματα ή μονοκατοικίες) κοστίζει από 1000€ έως 1500€

Για να υπολογίσουμε το κόστος συνεργείων, τεχνιτών και υλικών θα πρέπει να πρώτα να προσδιορίσουμε τις απαιτούμενες εργασίες, το εύρος των δικτύων που θα κατασκευασθούν καθώς και τις πρόσθετες επεμβάσεις ή βελτιώσεις που θα κριθούν σκόπιμες να υλοποιηθούν. Γίνεται κατανοητό ότι αυτό το κόστος έχει μεγάλο εύρος και η αποτύπωση εδώ μιας εκτίμησης θα είναι ιδιαίτερα επισφαλής. Πάντως το εν λόγω κόστος πολύ σπάνια μπορεί να είναι μικρότερο των 500€.  

Η αμοιβή του μηχανικού συνήθως είναι της τάξεως των 200€, ποσό το οποίο μπορεί κατά λίγο να μειωθεί ή να αυξηθεί αναλόγως του τι θα του ζητηθεί, το μέγεθος της εγκατάστασης και των διαθέσιμων στοιχείων φακέλου του κτιρίου. 

Να ζητάτε πάντα από τον Εγκαταστάτη σας και κυρίως από το Μηχανικό σας την καλύτερη τεχνική λύση μακροπρόθεσμα δηλαδή εκείνη που θα σας προσφέρει περισσότερα σε βάθος χρόνου και μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τον βαθμός απόδοσης (κατανάλωση συσκευής), την αξιοπιστία της συσκευής, την επεκτασιμότητα και τη βελτίωση της εγκατάστασης!Τελικά συμφέρει να συνδεθεί κανείς με το Φυσικό Αέριο;

Και ΝΑΙ και ΟΧΙ αλλά κυρίως ΝΑΙ. Δεν συμφέρει αν συγκριθεί με άλλες σύγχρονες και πολύ πιο αποδοτικές μεθόδους παροχής ενέργειας όπως είναι για παράδειγμα οι αντλίες θερμότητας και τα υβριδικά συστήματα όπου το κόστος ενέργειας μειώνεται δραματικά. Όμως αυτές οι λύσεις έχουν υψηλό κόστος εγκατάστασης και μοιραία απευθύνονται σε αυτούς που διαθέτουν και θέλουν να διαθέσουν περισσότερα χρήματα.

Φυσικά συμφέρει συγκρινόμενο με τις συνήθεις μεθόδους παροχής ενέργειας όπως είναι τα υγρά καύσιμα (πετρέλαιο). Εδώ το ΦυσικοΑέριο κερδίζει κατά κράτος διότι και φθηνότερο είναι και ευκολότερο και με περισσότερες οικιακές χρήσεις και καθαρότερο και συσκευές με πολύ υψηλή απόδοση υπάρχουν και ... και ...

Δεν θα παραβλέψουμε να εκθειάσουμε το γεγονός ότι με το φυσ. αέριο μπορούμε πολύ εύκολα να αποκτήσουμε την δική μας ατομική εγκατάσταση θέρμανσης με ταυτόχρονη απαλλαγή από τις ασύμφορες, πεπαλαιωμένες, άβολες και... ασυνεπείς κεντρικές θερμάνσεις των πολυκατοικιών που, τα τελευταία χρόνια έτσι και αλλιώς υπολειτουργούν.

Μα, πότε θα το αποσβέσω; Η απορία είναι ανυπόστατη! Όποιος αντιμετωπίζει το εγχείρημα ως επένδυση - με την κοινή έννοια - χρησιμοποιεί εσφαλμένα κριτήρια. Μπορεί κάποιος με την ίδια λογική να αναρωτηθεί "σκέπτομαι να αλλάξω τα παμπάλαια κουφώματα του σπιτιού μου τα οποία και ξεχαρβαλωμένα είναι και μπάζουν. Σε πόσα χρόνια θα τα αποσβέσω;"

aitisi doc 2

Μείνετε Ενήμεροι

Χρήσιμες πληροφορίες που θα σας κάνουν περισσότερο γνώστες.

Συστήματα Θέρμανσης

Συστήματα Θέρμανσης

Όλα τα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης. 
Γνωρίστε τα.

Νομοθεσία και κανονισμοί Φυσικου Αερίου

Νομοθεσία

Νόμοι και κανονισμοί για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.
Δείτε τους.

eidiseis

Νέα και Ειδήσεις

Ενδιαφέροντα νέα και ειδήσεις για το φυσικό🏡αέριο. 
Διαβάστε τα.