Δευτέρα - Παρασκευή :. 8:00 - 20:00, Σάββατο :. 8:00 - 14:00

Μέχρι πολύ πρόσφατα η διαθέσιμη τεχνολογία στον τομέα του φωτισμού ευλόγως θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί πενιχρή, αν αναλογιστούμε ότι ένας λαμπτήρας ισχύος 100Watt παρήγαγε 20watt φωτισμό και... 80Watt θέρμανση!

Σήμερα ωστόσο, τα πράγματα έχουν αλλάξει σημαντικά. Έχουμε στα χέρια μας εξελιγμένη τεχνολογία και έξυπνες τεχνικές που είναι ικανές να εκμηδενίσουν το κόστος φωτισμού και ταυτόχρονα να αναβαθμίσουν την ποιότητά του από άποψη εργονομίας και υγιεινής.