Από τα Έργα μας

Μερικά από τα έργα μας: στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές λύσεις, το κόστος, την εξοικονόμηση χρημάτων, τον οικονομικό προγραμματισμό και συμβουλές για τη βέλτιστη εφαρμογή

Πολυζωνικό σύστημα με φυσικό αέριο

Πολυζωνικό σύστημα με φυσικό αέριο

24 Ιουλίου 2021 Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου, Ηλιοθερμία, Συστήματα Θέρμανσης

Στόχευση

Ο πρωταρχικός στόχος του συστήματος ήταν να εξυπηρετήσει τις ανάγκες θέρμανσης και ζεστού νερού κατανάλωσης σε νέα μονοκατοικία, εξετάζοντας ως ενδεχόμενη λύση να χρησιμοποιηθεί φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας. Η ιδιαιτερότητα της εγκατάστασης ήταν η ύπαρξη πολλών ζωνών διαφορετικής θερμοκρασίας λειτουργίας: θέρμανσης δαπέδου (χαμηλή-αντισταθμιζόμενη θερμοκρασία), θέρμανση με κλασικά θερμαντικά σώματα (μεσαία αντισταθμιζόμενη θερμοκρασία) πισίνα και δοχείο ζεστού νερού (υψηλή θερμοκρασία).

Βασικές Προκλήσεις

Δέσμευση ήταν η εξασφάλιση συνθηκών θαλπωρής για όλη την περίοδο θέρμανσης στους χώρους διαμονής της οικίας μέσω του θερμαινόμενου δαπέδου. Η ήπια και διαρκής θέρμανση από το δάπεδο προσφέρει κορυφαία αίσθηση, χωρίς δημιουργία ανεπιθύμητων ρευμάτων και χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις στη θερμοκρασία ή διαστρωμάτωσή της.

Τεχνική Προσέγγιση

Εφόσον η δυνατότητα διασύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου ήταν δεδομένη, η επιλογή του φυσικού αερίου ως βασική πηγή για τις λειτουργίες θέρμανσης της οικίας προκρίθηκε ως η καταλληλότερη. Με αυτό ως δεδομένο θα έπρεπε να επιτελεστούν τα ακόλουθα βήματα:

Ανάλυση και Αξιολόγηση:

 • Λαμβάνοντας υπόψη τα θερμικά φορτία της εγκατάστασης και εντοπίζοντας τις δυσμενέστερες συνθήκες αλλά και τον ετεροχρονισμό, υπολογίστηκε η θερμική ισχύς του θερμαντήρα φυσικού αερίου.

 • Με βάση το πλήθος διαμενόντων, κάποιες ρητές προτιμήσεις και αφού λήφθηκε και ο προσήκων βαθμός ασφαλείας (τυχαιοποιημένες αιχμές ζήτησης) προσδιορίστηκε η χωρητικότητα του δοχείου αποθήκευσης ζεστού νερού.

 • Συνεκτιμώντας την ηλιακή διαθεσιμότητα και την χωρητικότητα του δοχείου αποθήκευσης, υπολογίστηκε το μέγεθος των ηλιακών συλλεκτών.

 • Στο τέλος σχεδιάστηκε ο βασικός κορμός του συστήματος ελέγχου, διαχείρησης και παρακολούθησης του συνολικού συστήματος με κύριο προσανατολισμό την εξασφάλιση ευχρηστότητας, την άψογη λειτουργικότητα και την διασυνδεσιμότητα χωρίς φυσικά να υπολλείπονται η βέλτιστη αποδοτικότητα και η διατήρηση της αξιοπιστίας και της προστασίας των υποσυστημάτων.

Επιλογή και Υλοποίηση:

 • Επιλέχθηκε θερμαντήρας φυσικού αερίου τεχνολογίας συμπύκνωσης (ετήσιος βαθμός απόδοσης +98%) ισχύος 43kW, με ενσωματωμένο προηγμένο λογισμικό ελέγχου και διασύνδεσης. Το λογισμικό εκτός από την εσωτερική λειτουργία της συσκευής, έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας και ελέγχου ποικίλων περιφερειακών συστημάτων όπως ο ηλιακός διαχειριστής, ο διαχειριστής ζωνών και ο ελεγκτής εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών (θερμοκρασία, υγρασία). Ταυτόχρονα δε, διαθέτει πύλη επικοινωνίας για απομακρυσμένη παρακολούθηση και εντολοδοσία.

 • Προσδιορίστηκε ο κατάλληλος υδραυλικο-λογισμικός ελεγκτής ζωνών. Πρόκειται για καίριο εξάρτημα το οποίο έχει την ευθύνη να τροφοδοτεί την κάθε ζώνη με την σωστή θερμοκρασία νερού. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού θα γίνεται σε συνεργασία με το λογισμικό του θερμαντήρα λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα ζήτηση και τις συνθήκες. Εν προκειμένω, επιλέχθηκε τετραζωνικός ελεγκτής, με δυο ρυθμιζόμενες και δυο σταθερές εξόδους.

 • Η χωρητικότητα του δοχείου ζεστού νερού ορίστηκε στα 300lt (μπόιλερ λεβητοστασίου). Θα είναι τριπλής ενέργειας (θερμαντήρας αερίου, ήλιος, ηλεκτρική αντίσταση) και θα εξοπλιστεί με λειτουργία ανακυκλοφορίας εξαιτίας της απόστασή του από τις καταναλώσεις. Για την ηλιακή λειτουργία θα φροντίζει διάταξη βεβιασμένης κυκλοφορίας με ψηφιακό ελεγκτή συνεργαζόμενο με τον θερμαντήρα αερίου.

 • Τέλος, το ηλιακό πεδίο θα απαρτισθεί από επιλεκτικούς συλλέκτες συνολικής επιφάνειας 5.4 m2, που θα τοποθετηθούν υπό μεγάλη κλίση για βελτίωση της απόδοσης Άνοιξη και Φθινόπωρο.

  Αντίστοιχα, για τη θέρμανση της πισίνας επιλέχθηκε θερμικός εναλλάκτης ισχύος 15kW κατάλληλος για την εν λόγω χρήση και ικανός για την αναθέρμανση της πισίνας εντός 48 ωρών κατά την περίοδο ενδιαφέροντος.

Πολυζωνικός ελεγκτής

Client:

Οικία Ν.Ι.

Year:

2019

AREA:

250 m2

Location:

Βούλα

Βασική Στρατηγική κατά την ανάπτυξη του συστήματος:

 • Επιλογή εργοστασιακού συστήματος για την εξασφάλιση της συμβατότητας και της αξιοπιστίας.

 • Ενσωμάτωση πλούσιου υποστηρικτικού εξοπλισμού για την προάσπιση της ασφάλειας λειτουργίας, του υψηλού βαθμού απόδοσης και την αποφυγή των ακραίων ή επιβαρυντικών συνθηκών που ευνοούν την εμφάνιση καταπονήσεων βλαβών και δυσλειτουργιών.

 • Ο άνθρωπος στο επίκεντρο, με την έννοια ότι ο χρήστης θα αλληλεπιδρά με το σύστημα θέρμανσης λιτά και με συνέπεια ενώ ταυτόχρονα θα έχει όλη την πληροφόρηση που του χρειάζεται κάθε φορά (χειρισμός, ρύθμιση, κατάσταση, ιστορικό, καθοδήγηση).

Θερμαντήρας Φυσικού Αερίου
Μπόιλερ τριπλής ενέργειας
Ηλιακοί συλλέκτες

Ένα σύγχρονο σπίτι αξίζει να εξοπλίζεται με σύγχρονες τεχνικές λύσεις γιατί αυτό καταλήγει ως όφελος σε αυτούς που το κατοικούν.

Χρησιμοποιήσαμε κορυφαία τεχνολογικά προϊόντα και εφαρμόσαμε εξειδικευμένες τεχνικές και υλικολογισμικές λύσεις προκειμένου να υλοποιήσουμε ένα ιδιωτικό έργο στον οικιακό τομέα το οποίο απογειώνει τις συνθήκες διαμονής για τους χρήστες του. Με το φυσικό αέριο ως ενεργειακή βάση, την εμπειρία και την εξειδίκευση των μηχανικών και τεχνιτών μας ως όπλα αιχμής αλλά και τις υψηλές προσδοκίες του πελάτη μας ως παράγοντα ώθησης, πραγματοποιήσαμε άλλη μία τεχνική επιτυχία-δημιουργία.

Παρόλο που οι εφαρμοσθείσες καινοτομίες δεν ήταν πολλές, η ταυτόχρονη παρουσία τόσων πολλών τεχνικών λύσεων - καινοτόμων ή μη - σε ένα ενιαίο σύστημα αποτελεί από μόνη της καινοτομία. Για να το αντιληφθεί κάποιος αυτό δεν έχει παρά να αξιολογήσει μερικές μόνο από τις ιδιαιτερότητες τις παροχές και τις υπεροχές του συγκεκριμένου έργου:

 • Θα χρησιμοποιεί φυσικό αέριο ως βασική ενεργειακή πηγή για τις λειτουργίες θέρμανσης που συνεπάγεται, καθαρό, οικονομικό, αποδοτικό και οικολογικό καύσιμο.

 • Απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες θέρμανσης χώρων με την αναμφισβήτητα καλύτερη μέθοδο θέρμανσης που δημιουργούν τέλειο εσωτερικό περιβάλλον.

 • Άφθονο ζεστό νερό, πάντα σε ετοιμότητα για χρήση. Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για το σκοπό αυτό είναι επιβεβλημένη αλλά θα πρέπει να γίνεται με τρόπο έξυπνο και χωρίς τρωτά σημεία.

 • Η κατοικία σας έγινε και τόπος διασκέδασης και άσκησης. Μια θερμαινόμενη πισίνα γίνεται άνετα ανοιξιάτικος και φθινοπωρινός προορισμός αναψυχής ένα βήμα από το σαλόνι σας.

 • Ένα σύστημα σε διασύνδεση. Ποτέ δεν υπήρξαν περισσότερες δυνατότητες για τον χειρισμό των οικιακών συστημάτων και υποσυστημάτων. Τώρα η επικοινωνία με το σπίτι σας και τις λειτουργίες του είναι άμεση και ευχάριστη και κυρίως επικοδομητική. Και η θέρμανσή του δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το πλαίσιο.

erdgas Εγκαταστάσεις

Με συγκριτικό πλεονέκτημα την 20ετή μας πείρα αλλά και την προσήλωσή μας στην αναζήτηση και υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών, είμαστε δίπλα στο Ελληνικό Σπίτι και στον Επαγγελματία, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που άπτονται Τεχνολογικών και Ενεργειακών ζητημάτων.

Σελίδες
Διεύθυνση

Επιγένους 20 Αθήνα

ΤΚ 11143

210 2801210

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο
Please fill the required field.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ