Προσφορά Πακέτου - Φωτοβολταϊκό Σύστημα για Net Metering 9.60kWp με Αποθήκευση 10.24 kWh

Πακέτο Net Metering Προσφορά

Προσφορά: Τ9t-9.6-b

ΦΒ Σύστημα: 9.60kWp  Μπαταρία: 10.24 kWh 

Φωτοβολταϊκό Πακέτο με Εξοπλισμό και Εγκατάσταση.

Επιδοτούμενο έως 60%!!

Τιμή Πακέτου:
18.800
/πλέον ΦΠΑ
Με Ενδιαφέρει

Ετήσια Παραγωγή

Όφελος 25Ετίας

Απόσβεση

Απαιτούμενη Επιφάνεια

12.500-15.500 kWh

57.000

3.5 Έως 4.4 Έτη

62 τ.μ.

Ταράτσα Βάσεις Αλουμινίου Αντιστροφέας Υβριδικός Μπαταρία Μετρητής Παραγωγής Τριφασικό

Φάκελος Εξοπλισμός Εγκατάσταση

Επιδοτούμενο πακέτο εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήματος Net Metering επί κτιρίου, ισχύος 9.60kWp για σύνδεση σε τριφασική παροχή. Φωτοβολταϊκό στέγης κατάλληλο για κατοικία με ετήσια κατανάλωση 12.500-15.500 kWh .

Η προσφορά περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό σύστημα πακέτο με την εγκατάσταση και την αδειοδότηση. Το σύστημα περιέχει και διάταξη αποθήκευσης με μπαταρία λιθίου. Συγκαταλέγεται στην κατηγορία Net Metering έως 5-10kW για τοποθέτηση επί κτιρίου και μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στη Στέγη με δικαίωμα επιδότησης έως 100% για την μπαταρία και έως 25% για την υπόλοιπη δαπάνη..

Είναι κατάλληλο για καταναλωτές (κατοικίες, ή επαγγελματικούς χώρους) με μεγάλους ετήσιους λογαριασμούς ρεύματος οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν δικό τους σύστημα αυτοπαραγωγής με φωτοβολταϊκά.

Ο εξοπλισμός προέρχεται από διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους, ικανοποιεί όλα τα εφαρμοζόμενα πρότυπα, διαθέτει όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και το σημαντικότερο, καλύπτεται τεχνικά και εγγυοδοτικά στη χώρα μας.

Φωτοβολταικα στη

Net Metering σε ταράτσα

Φωτοβολταϊκά σε στέγες

Net metering σε κεραμοσκεπή

Προτείνεται για ...

Κατοικίες και παρόμοιους καταναλωτές με μεγάλη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (ετήσια και εποχική κατανάλωση)

Στοιχείο Εξοπλισμού

Ποσότητα

Περιγραφή

ΦΒ Πλαίσια

16 Τμχ

Μονοκρυσταλλικά

600 Wp

0 /+5 Watt

Half-cut

1134x2465x30 mm

Αντιστροφέας

1 Τμχ

Τριφασικός

10.0 kVA

2 MPPT

12.500 Wp

Υβριδικός

Σύστημα Στήριξης

1 Σετ

Αλουμινίου

Ελαφριά

1-2 Τραπέζια

*|*

Άβαφο

Χημικό Αγκύριο

Ηλεκτρ. Πίνακες

3 Τμχ

AC Τριφασικός

DC 2 string

Διακλαδωτής

Στεγανοί - Πλαστικοί

Μετρητής Παραγωγής

1 Σετ

Τριφασικός

Ενσωματωμένο Modem

Πλαστικό Κυτίο

Μπαταρία

1 Κιτ

10.24 kWh

LiFePO4

Υψηλής Τάσης

170 kgr

Πρόσθετο Off-Grid

Διατίθετε με επιπλέον χρέωση

Για πλήρη λειτουργία σε περίπτωση
απώλειας δικτύου (Ως Αυτόνομο)

1 Τμχ

20kW

Τριφασικό

1.5min

Μελέτη Εφαρμογής

Λεπτομερής σχεδιασμός του υπό υλοποίηση έργου. Κατάρτιση προδιαγραφών, κατασκευαστικών απαιτήσεων και ανάλυση απόδοσης του φωτοβολταϊκού συστήματος μακρόχρονης διάρκειας.  

Φάκελος Αδειοδότησης

Σύνταξη του τεχνικού φακέλου με βάση τις απαιτήσεις του κανονισμού και του ΔΕΔΔΗΕ. Στοιχειοθέτηση σχεδίων, υπολογιστικών φύλλων, εγγράφων, και πιστοποιητικών. 

Κατασκευή - Υλοποίηση

Υλοποίηση του έργου συμπεριλαμβανομένων των εργασιών μεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης του εξοπλισμού.

Θέση σε Λειτουργία - Παραμετροποίηση

Θέση σε λειτουργία κατόπιν της ηλέκτρισης του σταθμού, παραμετροποίηση του συστήματος παραγωγής και των υποσυστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης.

Για την απρόσκοπτη εφαρμογή του συστήματος θα πρέπει να συντρέχουν τα ακόλουθα:

01

Ηλεκτρική παροχή

Τριφασική παροχή Νο 1 ή μεγαλύτερη

02

Απαιτούμενος Χώρος Εγκατάστασης

Ασκίαστη Επιφάνεια 62 τ.μ. σε ταράτσα

Άλλα ζητήματα που ενδεχομένως υπερβαίνουν την κάλυψη του πακέτου:

01

Υφιστάμενη Εγκατάσταση

Θα πρέπει να υπάρχει ισχύον πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.

02

Άλλες παράμετροι

Η Τιμή της Προσφοράς ισχύει για εγκατάσταση στην Αττική και στις γύρω περιοχές (Έως 50Km)

Ο ΦΠΑ χρεώνεται επιπλέον.

Ζητήματα στεγανοποίησης

Για την πάκτωση του εξοπλισμού στήριξης στη δομή της στέγης του κτιρίου πραγματοποιούνται διατρήσεις επί της δομής οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάσουν την υδρομόνωση του κτιρίου. Από την δική μας πλευρά δεσμευόμαστε για την τοπική αποκατάσταση της βλάβης με α) χρήση χημικών αγκυρίων και β) τοπική εφαρμογή ρητινούχου στεγανοποιητικού. Εάν συντρέχουν λόγοι γενικότερης επέμβασης ως προς την υδατοστεγάνωση της στέγης, ο πελάτης θα πρέπει να απευθυνθεί σε εξειδικευμένο επαγγελματία με δική του ευθύνη και δαπάνη.

Παραγωγή

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η αναμενόμενη ετήσια παραγωγή του συστήματος

Γεωγραφική Περιοχή

Παραγωγή ανά kWp

Ετήσια Παραγωγή f100

Ετήσια Παραγωγή f90

Ετήσια Παραγωγή f80

Βόρεια Ελλάδα

1.300kWh

12.750 kWh

11.450 kWh

10.200 kWh

Κεντρική Ελλάδα

1.400kWh

13.900 kWh

12.500 kWh

11.100 kWh

Νότια Ελλάδα

1.550kWh

15.550 kWh

13.950 kWh

12.400 kWh

Η Στήλη f100 αφορά παραγωγή χωρίς απώλειες θέσης, πχ λόγω προσανατολισμού, κλίσης ή σκιάσεων. Αντίστοιχα, f90 σημαίνει απώλειες 10% και f80 απώλειες 20%.

Ταυτοχρονισμός

Εδώ μπορείτε να εκτιμήσετε την κατάσταση της συμψηφιζόμενης ενέργειας για διάφορους ταυτοχρονισμούς.

Γεωγραφική Περιοχή

Σύνολο κατανάλωσης

Ταυτοχρονισμός 20 %

Ταυτοχρονισμός 30 %

Ταυτοχρονισμός 40 %

Βόρεια Ελλάδα

Χρέωση 1

Χρέωση 0

Χρέωση 1

Χρέωση 0

Χρέωση 1

Βόρεια Ελλάδα

10.900kWh

2.550 kWh

10.200 kWh

3.825 kWh

8.925 kWh

5.100 kWh

7.650 kWh

Κεντρική Ελλάδα

11.750kWh

2.780 kWh

11.120 kWh

4.170 kWh

9.730 kWh

5.560 kWh

8.340 kWh

Νότια Ελλάδα

13.000kWh

3.110 kWh

12.440 kWh

4.665 kWh

10.885 kWh

6.220 kWh

9.330 kWh

Ως Ταυτοχρονισμός εννοείται το ποσοστό της καταναλισκώμενης ενέργειας που τροφοδοτείται απευθείας από το σύστημα του καταναλωτή χωρίς να χρησιμοποιείται το δημόσιο δίκτυο. Πρόκειται δηλαδή για την αδιαμεσολάβητη κατανάλωση η οποία επιτυγχάνεται όταν οι καταναλώσεις εξυπηρετούνται από την διαθέσιμη ενέργεια στην πλευρά του καταναλωτή-αυτοπαραγωγού (είτε απευθείας από το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε και από την μπαταρία του εφόσον υπάρχει). Εννοείται ότι, η ύπαρξη μπαταρίας αυξάνει τον συντελεστή ταυτοχρονισμού.

Για παράδειγμα, Ταυτοχρονισμός 20% σημαίνει ότι, από το σύνολο της ενέργειας που καταναλώθηκε το 20% αυτής καταναλώθηκε την στιγμή της παραγωγής της ή/και από την μπαταρία, χωρίς να "περάσει" προς την πλευρά του δικτύου.

Αυτή η ενέργεια (στήλη Χρέωση 0) δεν προκαλεί καμία χρέωση για τον καταναλωτή στον λογαριασμό ρεύματος.

Αντίστοιχα, στη στήλη "Χρέωση 1" εμφανίζεται το υπόλοιπο ποσό της καταλισκώμενης ενέργειας η οποία όμως αφού παράχθηκε, μπήκε στο δίκτυο, και ετεροχρονισμένα καταναλώθηκε, με συνέπεια να επιβαρυνθεί με τις λεγόμενες χρεώσεις χρήσης δικτύου.

Απόσβεση

Η απόσβεση της δαπάνης από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος Net Metering εξαρτάται άμεσα από την τρέχουσα τιμή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Με άλλα λόγια τα χρήματα που θα πλήρωνε κάποιος για το ηλεκτρικό του ρεύμα εάν δεν είχε Net Metering, είναι ακριβώς αυτό που καθορίζει την περίοδο απόσβεσης.

Γεωγραφική Περιοχή

Σύνολο κατανάλωσης

Ταυτοχρονισμός 20 %

Ταυτοχρονισμός 30 %

Ταυτοχρονισμός 40 %

Βόρεια Ελλάδα

10.900kWh

4.3 Έτη

4.2 Έτη

4.1 Έτη

Κεντρική Ελλάδα

11.750kWh

4.0 Έτη

3.9 Έτη

3.8 Έτη

Νότια Ελλάδα

13.000kWh

3.6 Έτη

3.5 Έτη

3.4 Έτη

Οι περίοδοι απόσβεσης του πίνακα είναι ενδεικτικές και έχουν χαρακτήρα απολύτως ενημερωτικό.

Για τους υπολογισμούς έχουν ληφθεί υπόψη:

  • Κρατική Επιδότηση του 50% του συνόλου της δαπάνης

  • Τιμή kWh: 0.20€

  • Χρεώσεις δικτύου: 0.04€/kWh (εντελώς προσεγγιστικά)

 

Ζητήστε το Δικό σας πακέτο

Είμαστε τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της ενέργειας και των οικιακών τεχνολογιών.

Με συγκριτικό πλεονέκτημα την 20ετή μας πείρα αλλά και την προσήλωσή μας στην αναζήτηση και υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών, είμαστε δίπλα στο Ελληνικό Σπίτι και στον Επαγγελματία, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που άπτονται Τεχνολογικών και Ενεργειακών ζητημάτων.

Μελέτη - Σχεδιασμός - Υλοποίηση


Εγκαταστάσεις Αερίων καυσίμων: Φυσικό Αέριο και Υγραέριο

Εγκαταστάσεις ΑΠΕ: Φωτοβολταϊκά και Ανεμογεννήτριες

Συστήματα Θέρμανσης: Κλασικές και Καινοτόμες λύσεις

Εφαρμογές Εξοικονόμησης: Σε υφιστάμενα ή νέα κτίρια

 Επιγένους 20 - Αθήνα

 [info]@erdgas.gr