Προσφορά Πακέτου - Φωτοβολταϊκό Σύστημα για Net Metering 7.20 kWp χωρίς Μπαταρία

Πακέτο Net Metering Προσφορά

Προσφορά: T4s-7.0

ΦΒ Σύστημα: 7.20 kWp

Φωτοβολταϊκό Πακέτο με Εξοπλισμό και Εγκατάσταση.ς 60%!!

Τιμή Πακέτου:
8.600
/πλέον ΦΠΑ
Με Ενδιαφέρει

Ετήσια Παραγωγή

Όφελος 25Ετίας

Απόσβεση

Απαιτούμενη Επιφάνεια

9.500-11.600 kWh

51.000

4.1 Έως 5.2 Έτη

35 τ.μ.

Κεραμοσκεπή Βάσεις Αλουμινίου Αντιστροφέας Απλός Τριφασικό

Φάκελος Εξοπλισμός Εγκατάσταση

Ολοκληρωμένο πακέτο εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήματος Net Metering επί κτιρίου, ισχύος 7.20 kWp για σύνδεση σε τριφασική παροχή. Κατάλληλο για κατοικία με ετήσια κατανάλωση 9.500-11.600 kWh .

Η προσφορά περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό σύστημα πακέτο με την εγκατάσταση και την αδειοδότηση. Το σύστημα ΔΕΝ περιέχει διάταξη αποθήκευσης (μπαταρία) Συγκαταλέγεται στην κατηγορία Net Metering 5 έως 10kW για τοποθέτηση επί κτιρίου και μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στη Στέγη χωρίς όμως επιδότηση.

Είναι κατάλληλο για καταναλωτές (κατοικίες, ή επαγγελματικούς χώρους) με μεγαλύτερους ετήσιους λογαριασμούς ρεύματος οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν δικό τους σύστημα αυτοπαραγωγής με φωτοβολταϊκά.

Ο εξοπλισμός προέρχεται από διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους, ικανοποιεί όλα τα εφαρμοζόμενα πρότυπα, διαθέτει όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και το σημαντικότερο, καλύπτεται τεχνικά και εγγυοδοτικά στη χώρα μας.

Φωτοβολταικα στη

Net Metering σε ταράτσα

Φωτοβολταϊκά σε στέγες

Net metering σε κεραμοσκεπή

Προτείνεται για ...

Κατοικίες και παρόμοιους καταναλωτές με τυπική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (ετήσια και εποχική κατανάλωση)

Στοιχείο Εξοπλισμού

Ποσότητα

Περιγραφή

ΦΒ Πλαίσια

12 Τμχ

Μονοκρυσταλλικά

Half-cut

600 Wp

1134x2465x30 mm

0 /+5 Watt

Αντιστροφέας

1 Τμχ

Τριφασικός

9.000 Wp

7.0 kVA

Συμβατικός

2 MPPT

Σύστημα Στήριξης

1 Σετ

Αλουμινίου

Με Γάντζο

Ελαφριά

Άβαφο

1-2 Τραπέζια

*|*

Ηλεκτρ. Πίνακες

3 Τμχ

AC Τριφασικός

Στεγανοί - Πλαστικοί

DC 2 string

Διακλαδωτής

Μετρητής Παραγωγής

1 Σετ

Τριφασικός

Πλαστικό Κυτίο

Ενσωματωμένο Modem

Μελέτη Εφαρμογής

Λεπτομερής σχεδιασμός του υπό υλοποίηση έργου. Κατάρτιση προδιαγραφών, κατασκευαστικών απαιτήσεων και ανάλυση απόδοσης του φωτοβολταϊκού συστήματος μακρόχρονης διάρκειας.  

Φάκελος Αδειοδότησης

Σύνταξη του τεχνικού φακέλου με βάση τις απαιτήσεις του κανονισμού και του ΔΕΔΔΗΕ. Στοιχειοθέτηση σχεδίων, υπολογιστικών φύλλων, εγγράφων, και πιστοποιητικών. 

Κατασκευή - Υλοποίηση

Υλοποίηση του έργου συμπεριλαμβανομένων των εργασιών μεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης του εξοπλισμού.

Θέση σε Λειτουργία - Παραμετροποίηση

Θέση σε λειτουργία κατόπιν της ηλέκτρισης του σταθμού, παραμετροποίηση του συστήματος παραγωγής και των υποσυστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης.

Για την απρόσκοπτη εφαρμογή του συστήματος θα πρέπει να συντρέχουν τα ακόλουθα:

01

Ηλεκτρική παροχή

Τριφασική παροχή Νο 1 ή μεγαλύτερη

02

Απαιτούμενος Χώρος Εγκατάστασης

Ασκίαστη Επιφάνεια 35 τ.μ. σε ταράτσα

Άλλα ζητήματα που ενδεχομένως υπερβαίνουν την κάλυψη του πακέτου:

01

Υφιστάμενη Εγκατάσταση

Θα πρέπει να υπάρχει ισχύον πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.

02

Άλλες παράμετροι

Η Τιμή της Προσφοράς ισχύει για εγκατάσταση στην Αττική και στις γύρω περιοχές (Έως 50Km)

Ο ΦΠΑ χρεώνεται επιπλέον.

Ζητήματα στεγανοποίησης

Για την πάκτωση του εξοπλισμού στήριξης στη δομή της στέγης του κτιρίου πραγματοποιούνται διατρήσεις επί της δομής οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάσουν την υδρομόνωση του κτιρίου. Από την δική μας πλευρά δεσμευόμαστε για την τοπική αποκατάσταση της βλάβης με α) χρήση χημικών αγκυρίων και β) τοπική εφαρμογή ρητινούχου στεγανοποιητικού. Εάν συντρέχουν λόγοι γενικότερης επέμβασης ως προς την υδατοστεγάνωση της στέγης, ο πελάτης θα πρέπει να απευθυνθεί σε εξειδικευμένο επαγγελματία με δική του ευθύνη και δαπάνη.

Παραγωγή

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η αναμενόμενη ετήσια παραγωγή του συστήματος

Γεωγραφική Περιοχή

Παραγωγή ανά kWp

Ετήσια Παραγωγή f100

Ετήσια Παραγωγή f90

Ετήσια Παραγωγή f80

Βόρεια Ελλάδα

1.300kWh

9.550 kWh

8.600 kWh

7.650 kWh

Κεντρική Ελλάδα

1.400kWh

10.400 kWh

9.400 kWh

8.350 kWh

Νότια Ελλάδα

1.550kWh

11.650 kWh

10.500 kWh

9.300 kWh

Η Στήλη f100 αφορά παραγωγή χωρίς απώλειες θέσης, πχ λόγω προσανατολισμού, κλίσης ή σκιάσεων. Αντίστοιχα, f90 σημαίνει απώλειες 10% και f80 απώλειες 20%.

Ταυτοχρονισμός

Εδώ μπορείτε να εκτιμήσετε την κατάσταση της συμψηφιζόμενης ενέργειας για διάφορους ταυτοχρονισμούς.

Γεωγραφική Περιοχή

Σύνολο κατανάλωσης

Ταυτοχρονισμός 10 %

Ταυτοχρονισμός 20 %

Ταυτοχρονισμός 30 %

Χρέωση 0

Χρέωση 1

Χρέωση 0

Χρέωση 1

Χρέωση 0

Χρέωση 1

Βόρεια Ελλάδα

9.550 kWh

955 kWh

8.595 kWh

1.910 kWh

7.640 kWh

2.865 kWh

6.685 kWh

Κεντρική Ελλάδα

10.400 kWh

1.040 kWh

9.360 kWh

2.080 kWh

8.320 kWh

3.120 kWh

7.280 kWh

Νότια Ελλάδα

11.650 kWh

1.165 kWh

10.485 kWh

2.330 kWh

9.320 kWh

3.495 kWh

8.155 kWh

Ως Ταυτοχρονισμός εννοείται το ποσοστό της καταναλισκώμενης ενέργειας που τροφοδοτείται απευθείας από το σύστημα του καταναλωτή χωρίς να χρησιμοποιείται το δημόσιο δίκτυο. Πρόκειται δηλαδή για την αδιαμεσολάβητη κατανάλωση η οποία επιτυγχάνεται όταν οι καταναλώσεις εξυπηρετούνται από την διαθέσιμη ενέργεια στην πλευρά του καταναλωτή-αυτοπαραγωγού (είτε απευθείας από το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε και από την μπαταρία του εφόσον υπάρχει). Εννοείται ότι, η ύπαρξη μπαταρίας αυξάνει τον συντελεστή ταυτοχρονισμού.

Για παράδειγμα, Ταυτοχρονισμός 20% σημαίνει ότι, από το σύνολο της ενέργειας που καταναλώθηκε το 20% αυτής καταναλώθηκε την στιγμή της παραγωγής της ή/και από την μπαταρία, χωρίς να "περάσει" προς την πλευρά του δικτύου.

Αυτή η ενέργεια (στήλη Χρέωση 0) δεν προκαλεί καμία χρέωση για τον καταναλωτή στον λογαριασμό ρεύματος.

Αντίστοιχα, στη στήλη "Χρέωση 1" εμφανίζεται το υπόλοιπο ποσό της καταλισκώμενης ενέργειας η οποία όμως αφού παράχθηκε, μπήκε στο δίκτυο, και ετεροχρονισμένα καταναλώθηκε, με συνέπεια να επιβαρυνθεί με τις λεγόμενες χρεώσεις χρήσης δικτύου.

Απόσβεση

Η απόσβεση της δαπάνης από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος Net Metering εξαρτάται άμεσα από την τρέχουσα τιμή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Με άλλα λόγια τα χρήματα που θα πλήρωνε κάποιος για το ηλεκτρικό του ρεύμα εάν δεν είχε Net Metering, είναι ακριβώς αυτό που καθορίζει την περίοδο απόσβεσης.

Γεωγραφική Περιοχή

Σύνολο κατανάλωσης

Ταυτοχρονισμός 10 %

Ταυτοχρονισμός 20 %

Ταυτοχρονισμός 30 %

Βόρεια Ελλάδα

9.550 kWh

5.2 Έτη

5.1 Έτη

5.0 Έτη

Κεντρική Ελλάδα

10.400 kWh

4.8 Έτη

4.7 Έτη

4.6 Έτη

Νότια Ελλάδα

11.650 kWh

4.3 Έτη

4.2 Έτη

4.1 Έτη

Οι περίοδοι απόσβεσης του πίνακα είναι ενδεικτικές και έχουν χαρακτήρα απολύτως ενημερωτικό.

Για τους υπολογισμούς έχουν ληφθεί υπόψη:

  • Τιμή kWh: 0.20€

  • Χρεώσεις δικτύου: 0.04€/kWh (εντελώς προσεγγιστικά)

 

Ζητήστε το Δικό σας πακέτο