Υβριδική Θέρμανση με Φυσικό Αέριο: Η έξυπνη θέρμανση

Υβριδική Θέρμανση είναι αυτή στην οποία χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα δύο τουλάχιστον πηγές ενέργειας: Μια συμβατική με καύσιμο (λέβητας ή θερμαντήρας) και μια ανανεώσιμη (ηλιοθερμία, γεωθερμία, αεροθερμία). Το αποτέλεσμα είναι η δραστική μείωση του κόστους θέρμανσης (χώρων και ζεστού νερού κατανάλωσης) δεδομένου ότι πάνω από το 70% των θερμικών αναγκών καλύπτονται με δωρεάν ενέργεια που αντλείται από το περιβάλλον.

Τα συστήματα που διατίθενται σήμερα στην αγορά αποτελούνται συνήθως από μια αντλία θερμότητας χαμηλών/μεσαίων θερμοκρασιών και έναν θερμαντήρα αερίου (φυσικού αερίου ή υγραερίου) τεχνολογίας συμπύκνωσης. Το καινοτόμο συστατικό αυτών των συστημάτων είναι το ισχυρό λογισμικό το οποίο επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο του συστήματος επιτυγχάνοντας την μέγιστη οικονομία ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την ιδανικότερη και απρόσκοπτη θέρμανση.