Θερμαντήρες Τεχνολογίας Συμπύκνωσης

Η θερμαντικές συσκευές καύσης τεχνολογίας συμπύκνωσης ήταν από παλιότερα γνωστές ωστόσο όμως η ευρεία διάδοσή τους επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια χάριν της εξέλιξης της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών αλλά κυρίως, εξαιτίας της δυναμικής διείσδυσης των αερίων καυσίμων (βασικά του φυσικού αερίου) στην οικιακή κατανάλωση.

Η βασική διαφοροποίηση στη λειτουργία των συσκευών συμπύκνωσης έναντι των συμβατικών, έγκειται στην ποιότητα και τη θερμοκρασία των καυσαερίων στην έξοδο της συσκευής. Στις συσκευές συμπύκνωσης τα καυσαέρια εξέρχονται σε θερμοκρασία αρκετά κάτω των 100 βαθμών Κελσίου και - κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους - σε υγρή φάση. Αντίστοιχα, η θερμοκρασία των καυσαερίων στις συμβατικές συσκευές είναι τουλάχιστον 150 βαθμοί Κελσίου κάτι που είναι αναγκαίο τόσο για την ομαλή λειτουργία όσο και για την προστασία των ίδιων των συσκευών από τη διάβρωση.